ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp

Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (44) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

   
 

 

  ROK 2004
  1(9)    2(10)    3(11)    4(12)
  ROK 2005
  1(13)    2(14)     3(15)    4(16)
ROK 2006
1(17)    2(18)    3-4(19/20)
ROK 2007
1(21)    2-3(22/23)    4(24)
ROK 2008
1-2(25/26)    3-4(27/28)
ROK 2009
1-2(29/30)    3-4(31/32)
ROK 2010
1-2(33/34)    3-4(35/36)
ROK 2011
1(37) wydanie specjalne     2(38)
ROK 2012
1(39)    2(40)
ROK 2013
1(41)    2(42)
ROK 2014
1(43)    2(44)

ROK 2015 - NOWA ODSŁONA PISMA. ZAPRASZAMY!