ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp

Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Marcin Roszkowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska
e-mail: dagag@poczta.onet.pl

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: biblpedpiotrkow@o2.pl

 

   
 

 

  ROK 2004
  1(9)    2(10)    3(11)    4(12)
  ROK 2005
  1(13)    2(14)     3(15)    4(16)
ROK 2006
1(17)    2(18)    3-4(19/20)
ROK 2007
1(21)    2-3(22/23)    4(24)
ROK 2008
1-2(25/26)    3-4(27/28)

 

 

 

   Aby otrzymywać informacje o ukazujących się numerach czasopisma
   Warsztaty Bibliotekarskie oraz zmianach w serwisie, prosimy wypełnić formularz.

   Podaj adres e-mail: