ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

   
 

DYDAKTYKA I WYCHOWANIE
Małgorzata Grzędowska
  Relacje między dorosłym i małym dzieckiem 
Beata Adamus
  Kocha, lubi, szanuje. Scenariusz warsztatów biblioterapeutycznych

TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU
Sylwia Madalińska
  Agnieszka Turzyniecka


ZBIORY BPP dla EDUKACJI REGIONALNEJ

Sylwia Madalińska
  Obyczaje życia codziennego i... niecodziennego w Piotrkovianach 


KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ

oprac. Sylwia Kubicka
  Jedna chwilka uczuć kilka, czyli to i owo o uczuciach

Narzędzi@
Anna Marcol
Tworzenie interaktywnej krzyżówki w programie Hot Potatoes
Katarzyna Krogulska
  Lektury, których wystarczy dla wszystkich

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Beata Nowak
  Spotkanie andrzejkowe, czyli przedszkolaki i uczniowie klasy I w bibliotece

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 
EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI
 
oprac. Aneta Gnyp
  Woda - niezwykła substancja
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2/2014 (44) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2014. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2014/2/index.htm. - ISSN 1732-7008