ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

   
 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Aneta Gnyp, Sylwia Kubicka
  "Czytanie łączy pokolenia", czyli spotkanie z okazji Tygodnia Bibliotek w BPP
Sylwia Kubicka
  "Magia drzew". Scenariusz lekcji dla klas V-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych

TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU
Sylwia Madalińska
  Joanna Terka


ZBIORY BPP dla EDUKACJI REGIONALNEJ

Sylwia Madalińska
  Literatura piękna w "Piotrkovianach"


KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ

oprac. Sylwia Kubicka
  Dorota Niewola i zabawy edukacyjne

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Wiesława Olczykowska
  Projekt "Łódzkie bardziej francuskie" w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.
Dorota Gonigroszek
  Skuteczna komunikacja interpersonalna - II edycja warsztatów
Beata Adamus
  Jak rozmawiać trzeba z psem... - "Komunikacja w psim świecie" - warsztaty behawioralne z zoopsychologiem w BPP

Sylwia Brzeżańska, Ewa Grabowska, Kasia Krogulska

  Tydzień Bibliotek - relacja z obchodów

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 
EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI
 
oprac. Aneta Gnyp
  "Już za parę dni, za dni parę", czyli letnie obserwacje i spacery wśród łąk i pól
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2014 (43) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2014. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2014/1/index.htm. - ISSN 1732-7008