WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 1(43), CZERWIEC 2014PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2014 nr 1 | Skuteczna komunikacja...

Dorota Gonigroszek
pracownik naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filii w Piotrkowie Tryb.

 
  Skuteczna komunikacja interpersonalna - II edycja warsztatów  
     
 

26 kwietnia 2014 roku w piotrkowskiej Bibliotece Pedagogicznej odbyła się druga edycja warsztatów "Skuteczna komunikacja interpersonalna". Pierwsza, zeszłoroczna edycja przeznaczona była głównie dla nauczycieli. Na kwietniowe półtoragodzinne spotkanie przybyli przedstawiciele przeróżnych zawodów.

Warsztaty rozpoczęłam krótką prelekcją na temat pojęcia komunikacji oraz przyczyn problemów ze wzajemnym porozumiewaniem się. W części teoretycznej spotkania przedstawiłam teorie językoznawcze powstałe w ramach bardzo szerokiego prądu - językoznawstwa kognitywnego. Według językoznawców kognitywnych problemy ze wzajemnym porozumiewaniem się wynikają z faktu, że inaczej postrzegamy rzeczywistość, mamy różne doświadczenia życiowe oraz wiedzę. Używamy tych samych słów, ale niekoniecznie przywołują one takie same pojęcia w umysłach rozmówców. Przykładowo rzeczownik "wojna" przywoła inną konfigurację pojęć u weterana wojennego, dziecka, ekstremisty islamskiego czy też producenta broni.

W części praktycznej warsztatów uczestnicy musieli wykonać kilka ćwiczeń praktycznych, których celem było, między innymi, uświadomienie sobie faktu, iż język werbalny, uważany za doskonały system komunikacji, nie gwarantuje bezproblemowego przekazu informacji. Język werbalny niewsparty gestem nie jest środkiem wystarczającym, na przykład podczas udzielania instrukcji (Uczestnicy musieli w parach wykonać papierową rybkę - jedna osoba posiadała instrukcje, druga jedynie pustą kartkę. Nie wolno było pokazywać kolejnych czynności, demonstrować, a jedynie używać poleceń werbalnych).

Podczas kolejnej części o charakterze praktycznym uczestnicy byli instruowani, jak zmieniać wypowiedzi o wydźwięku negatywnym, tak aby stawały się bardziej przekonywujące dla rozmówcy i jednocześnie nabierały znaczenia pozytywnego. Umiejętność ta jest niezmiernie ważna dla nauczycieli, przedstawicieli handlowych, oraz wszystkich tych osób, którzy na co dzień komunikują się z klientami, współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi. Próbowaliśmy udowodnić, że różne wypowiedzi, teoretycznie przekazujące taką sama treść, mogą w zupełnie odmienny sposób oddziaływać na interlokutorów (np. "Jestem bezrobotny" a "Jestem w trakcie poszukiwania pracy").

Dorota Gonigroszek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filii w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów filologii angielskiej. Współpracuje także z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Jest również autorką kilkunastu artykułów naukowych.

 
 

 

Skuteczna komunikacja interpersonalna - II edycja warsztatów / Dorota Gonigroszek // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2014 (43) czerwiec - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2014. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2014/1/140107.htm. - ISSN 1732-7008