WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 1(43), CZERWIEC 2014PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2014 nr 1 | Projekt "Łódzkie bardziej...

Wiesława Olczykowska
dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.

 
  Projekt "Łódzkie bardziej francuskie" w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.  
     
 

W roku szkolnym 2013/14 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt "Łódzkie bardziej francuskie".

Projekt - ostatnio modna forma, ale i bardzo cenna dla placówki, pozwalająca wykorzystać wszystkie jej silne atuty, angażująca zespół wokół wspólnego zadania. Wbrew pozorom projekt nie przeszkadza w realizacji zadań statutowych, tylko ukierunkowuje je tematycznie i pozwala wzbogacić pracę o nowe działania, dając dużą satysfakcję.

Ten projekt - to inicjatywa Ambasady Francji. Jego ideą jest promocja języka francuskiego i kultury państw frankofońskich w regionie łódzkim oraz wzmocnienie pozycji tego języka w szkołach. Projekt koordynowany jest przez e ksperta pedagogicznego przy Ambasadzie Francji, Denisa Gérarda, we współpracy ze Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur.

Projektowi patronuje Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Partnerami są centra kultury, instytucje i placówki edukacyjne na terenie województwa łódzkiego oraz wydawnictwa.

W ramach projektu placówka nasza opracowała i opublikowała cykl zestawień bibliograficznych prezentujących literaturę francuską. Powstały materiały bibliograficzne prezentowane w wersji broszurowej 12.04.br.na XIII Targach Edukacyjnych organizowanych przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim, zaś zestawienie"Literatura piękna francuska w języku francuskim w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" dodatkowo 24.02.br. na konferencji WODN związanej z projektem.

W wersji broszurowej 5 wydawnictw:
1) Cz.I zawierającą bibliografię podmiotowo-przedmiotową oraz propozycje metodyczne dla nauczycieli dotyczące "dziejów Tristana i Izoldy" oraz "Pieśni o Rolandzie";
2) Cz.II zawierającą bibliografię podmiotowo-przedmiotową oraz propozycje metodyczne dla nauczycieli dotyczące Moliera oraz Denisa Diderot;
3) Cz.III zawierającą bibliografię podmiotowo-przedmiotową dotyczącą Gustava Flaubert`a i Victora Hugo;
4) Cz.IV zawierającą bibliografię podmiotowo-przedmiotową dotyczącą Honore` de Balzaca oraz bibliografię podmiotowo-przedmiotową, recenzje i propozycje metodyczne dla nauczycieli dotyczące Alberta Camus;
5) Cz.V zawierającą bibliografię podmiotowo-przedmiotową oraz propozycje metodyczne dla nauczycieli dotyczące Antonie de Saint Exupery, Julesa Verne`a, Jean`a de La Fontaine.

Innego typu działania- to cykl wystawek poświęcony kulturze, tradycji i obyczajom Francji. Zorganizowano następujące wystawki:
1. Francuska Biblioteka Narodowa - luty 2014 r.
2. Francuscy bibliotekarze - filozofowie - luty 2014 r.
3. Złote myśli francuskiej literatury - luty 2014 r.
W okresie czerwiec-sierpień br. planowane są następujące:
4. Francuska literatura piękna w oryginale - ekspozycja książek.
5. Francuskie tradycje kulinarne.

W ramach działań edukacyjnych zorganizowano 2 zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Pierwsze z nich miało miejsce 21 marca br. i powiązane było z obchodami Dnia Talentów. Promocyjne zajęcia edukacyjne języka francuskiego zorganizowano dla uczniów kl. III szkoły językowej. Prowadziła je nauczycielka reprezentująca Szkołę Językową "Grunwald". Stosowała różne ciekawe formy i metody pracy, wykorzystując prezentację, gry i zabawy ze śpiewem. Wydział Udostępniania zapewnił organizację spotkania oraz słodki poczęstunek dla dzieci-ciastka francuskie pieczone przez pracownice. Słowo wstępne wygłosiła nauczycielka wydziału, Pani Dorota Bańska. Zajęcia były bardzo udane, a dzieci zadowolone i zainteresowane językiem. Nawiązano współpracę z nauczycielką i klasą uczestniczącą w celu kontynuacji - zorganizowania II edycji zajęć.

Dnia 15.04.br. dla młodzieży szkół gimnazjalnych zorganizowano lekcję języka francuskiego, angażując do współpracy Szkołę Językową "Idioma". I tym razem było to udane przedsięwzięcie.

Projekt nie jest jeszcze zakończony. Będzie trwał do końca sierpnia br.

 

 
 

 

Projekt "Łódzkie bardziej francuskie" w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. / Wiesława Olczykowska // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2014 (43) czerwiec - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2014. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2014/1/140106.htm. - ISSN 1732-7008