WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 1(43), CZERWIEC 2014PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2014 nr 1 | Książki, które...

oprac. Sylwia Kubicka
nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.

 
  Książki, które warto przeczytać  
     
 

Dorota Niewola i zabawy edukacyjne

Zapraszam Państwa do lektury książek Doroty Niewoli, w których opisane zabawy mogą stać się inspiracją do pracy z dziećmi, a wychowankom poprawiać nastrój i powodować uśmiech na ich buziach.

 

NIEWOLA Dorota : Zabawy integracyjne i nie tylko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
Sygn. 103697  

Zabawa potrafi rozweselić dzieci. Ale poprawa nastroju i wprowadzenie szczególnej atmosfery - to tylko jedna z jej zalet. Dobrze dobrana i przeprowadzona zabawa daje szansę każdemu dziecku na uczestnictwo we wspólnym  działaniu. Kształtuje więzi grupowe i odpowiednie relacje pomiędzy jej uczestnikami. Integruje zespół. Pomaga w pokonaniu dziecięcych lęków i barier.

Pozycja skierowana do wszystkich wychowawców, nauczycieli i osób prowadzących zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i w młodszych klasach szkoły podstawowej. 

Możemy tu znaleźć zabawy:
- na powitanie,
- integracyjne,
- służące podejmowaniu działań w zespole,
- relaksacyjne i masażyki,
- różne,
- na pożegnanie.

Autorka pod każdą proponowaną zabawą podaje, jakie są jej cele.

 

NIEWOLA Dorota : Zabawy matematyczne : propozycje dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym.
- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Sygn. 103698

Zabawy matematyczne są propozycją skierowaną do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze oraz nauczycieli klas młodszych.

Dotyczą one tematyki związanej z:
- różnicowaniem lewej i prawej strony ciała,
- kierunkami,
- stosunkami przestrzennymi,
- figurami geometrycznymi,
- przeliczaniem,
- wprowadzaniem cyfr oznaczających liczby,
- stosunkami wielkościowymi,
- klasyfikowaniem do zbiorów,
- dodawaniem i odejmowaniem,
- liczebnikami porządkowymi.

Każda opisane działanie opatrzone jest celem szczegółowym. Zaproponowane przez autorkę zabawy matematyczne nie tylko służą rozwijaniu procesów poznawczych dzieci, kształceniu umiejętności matematycznych, orientacji w stosunkach przestrzennych i wielkościowych, ale również integrują grupę.

 

NIEWOLA Dorota : Zabawy inscenizacyjne o tematyce przyrodniczej : propozycje dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym. -
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Sygn. 103696

Książka zawiera zabawy, inscenizacje i propozycje działań o tematyce przyrodniczej, których celem jest - z jednej strony - dostarczanie i bogacenie dziecięcych doświadczeń dotyczących świata przyrody i rządzących w nim praw, z drugiej zaś - zabawa.

Zabawy podzielone są na 4 grupy tematyczne. Każda grupa zabaw tematycznych oscyluje wokół jednej pory roku. Poszczególne inscenizacje, zabawy, czy działania opatrzone są celami szczegółowymi, aby ułatwić prowadzącemu odpowiedni dobór.

Mały uczestnik utrwala sobie posiadane wiadomości i nabywa nowe, uczy się dbać o przyrodę i jest wdrażany do jej ochrony, bawi się biorąc udział w proponowanych zajęciach, które na pewno dostarczą wielu wrażeń.

Książka jest propozycją skierowaną do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze oraz nauczycieli klas młodszych.

 

NIEWOLA Dorota : Jesteśmy aktorami : scenariusze teatrzyków dziecięcych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Sygn. 103757

Pozycja ta jest skarbnicą pomysłów do wykorzystania dla wychowawców starszych grup przedszkolnych oraz nauczycieli dzieci w młodszym wieku szkolnym w rozwijaniu edukacji teatralnej.
Proponowane przez autorkę scenariusze teatrzyków dziecięcych dotyczą, między innymi, spektakli związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, Dniem Matki, ślubowaniem starszaków czy andrzejkami, jak również znajdziemy tu scenariusze spektakli związanych z bohaterami ulubionych przez młodsze dzieci baśni, takimi jak:
- Kopciuszek,
- Jaś i Małgosia,
- Królewna Śnieżka i krasnoludki,
- Szewczyk Dratewka,
- Śpiąca królewna.

Udział w przedstawieniach teatralnych stwarza dziecku możliwość twórczego, aktywnego działania, a nauczycielom umożliwia rozwijanie u wychowanków zainteresowań teatrem, indywidualnych uzdolnień i wrażliwości estetycznej.

Ponadto zabawa w teatr pozytywnie oddziaływuje na emocje dzieci a także je integruje w zespole.

 

NIEWOLA Dorota : Chcę być bezpieczny!. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004
Sygn. 92764

Jest to doskonała pozycja dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. Książka stanowi zbiór opowiadań edukacyjnych dla przedszkolaków oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym. Teksty dotyczą, między innymi, niebezpieczeństwa, jakie niesie zażycie przez dziecko leków, kontaktu z dzikimi zwierzętami, zabawy zapalonymi zapałkami, otwierania drzwi nieznajomym, nieprawidłowego przechodzenia przez jezdnię, strzelania z procy, spaceru po zamarzniętym lodzie czy wreszcie niebezpieczeństwa zabawy blisko torów kolejowych. Nauczyciele mogą wykorzystać te opowiadania na zajęciach. Są one krótkie. Każdy utwór zawiera ilustrację opisywanej sytuacji, którą można wykorzystać, np. jako malowankę dla dzieci i mają na celu kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego zachowywania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

 
 

 

Książki, które warto przeczytać / oprac. Sylwia Kubicka // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2014 (43) czerwiec - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2014. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2014/1/140105.htm. - ISSN 1732-7008