ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

   
 

2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA
Dorota Kubiak i Urszula Dybicz
  "Nasze zalety i wady". Scenariusz zajeć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy I-III szkoły podstawowej
Renata Sowada
  "Tuwim śpiewany". Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas V-VI szkoły podstawowej
Aneta Gnyp
  "Poznajemy wiersze Juliana Tuwima". Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas I-III
Aneta Gnyp
  "Skocznie i radośnie, czyli ruch i taniec w w wierszach Tuwima". Scenariusz imprezy czytelniczej
Sylwia Kubicka
  "Twórcze Abecadło". Warsztaty literacko-plastyczne dla klas II-III szkoły podstawowej
Sylwia Kubicka

 

"O czym mówią do nas ptaki?" Warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej inspirowane wierszem Juliana Tuwima pt. "Mowa ptaków"

oprac. Sylwia Kubicka

  Julian Tuwim - twórczość dla dzieci. Prezentacja multimedialna
Ewa Grabowska, Dorota Bańska, Dorota Filipczak
  "Moje marzenia" - inspiracja wierszem Juliana Tuwima "Dyzio marzyciel". Relacja z przebiegu konkursu plastycznego
Anna Koziorowska
 

Relacja z obchodów roku Tuwima w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim

Daria Gajda
  "Tuwim? Znam!" Relacja z przebiegu konkursu
Maria Pomorska
  Relacja z obchodów roku Tuwima w Bibliotece Pedagogicznej w Radomsku
Ewa Bińkiewicz, Sylwia Brzeżańska
  "Julian Tuwim". Bibliografia przedmiotowa w wyborze
Ewa Bińkiewicz, Sylwia Brzeżańska
  "Julian Tuwim - propozycje metodyczne dla nauczycieli". Zestawienie bibligoraficzne w wyborze
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2/2013 (42) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2013. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2013/2/index.htm. - ISSN 1732-7008