ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

   
 

WSPÓŁCZESNOŚĆ I HISTORIA
Anna Wasilewska-Stawiak
  Obraz bibliotek i bibliotekarza w wybranych dziełach literackich. O bibliotekach a'propos pod koniec wieku XIX, czyli podręcznik Michaiła A. Czechowa zatytułowany "O technice aktora"

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Julita Kubicka
  "Kornel Makuszyński dzieciom". Program własny rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów klas II
Julita Kubicka
  Książka sposobem na stres u dzieci w młodszym wieku szkolnym

TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU
Sylwia Madalińska
  Jerzy Włodzimierz Misztela


ZBIORY BPP dla EDUKACJI REGIONALNEJ

Sylwia Madalińska
  Sztuka w "Piotrkowianach"


KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ

oprac. Sylwia Kubicka
  Gry i zabawy na chwilkę

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Sylwia Brzeżańska
  "Odjazdowy Bibliotekarz" w Piotrkowie Trybunalskim
Aneta Gnyp, Sylwia Brzeżańska
  Sprawozdanie z przebiegu XII Targów Wydawnictw Edukacyjnych
Andrzej Komorowski
  BPP w służbie kreatywności, czyli gry fabularne z Piotrków Dungeon

Barbara Mateja

  Skontrum w bibliotece szkolnej cz. 2
Ewa Grabowska
  2013 rokiem Juliana Tuwima
Barbara Mateja
  Spotkania autorskie w Tygodniu Bibliotek

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE
Katarzyna Herich
  Uczniowie o specjalnych potrzebach

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 
EKO-LINK
  Sylwia Madalińska
  Czas w las...

EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI
oprac. Aneta Gnyp
  Wiosenne obserwacje - bocian
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2013 (41) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2013. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2013/1/index.htm. - ISSN 1732-7008