ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

   
 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Sylwia Brzeżańska, Aneta Gnyp
  "Zimowe opowieści". Scenariusz imprezy czytelniczej dla ucznów klasy III szkoły podstawowej
Sylwia Brzeżańska, Aneta Gnyp, Sylwia Kubicka
  "Małe, duże i kudłate". Scenariusz imprezy czytelniczej dla 5- i 6-latków
Dorota Filipczak, Renata Woźniakowska
  "Gry i zabawy nie tylko z książką". Konspekt warsztatów dla uczniów klas II-IV
Iwona Sobańska
  Świątecznie... anielsko... w BPP... Warsztaty z cyklu "Bliskie spotkania z książką i ze sztuką"

NARZĘDZI@
Katarzyna Krogulska
  Kurs przysposobienia bibliotecznego na platformie Moodle w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE
Sylwia Madalińska

 

Zagadnienia przydatne w pracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych

Katarzyna Herich

  Niepokojące zjawiska współczesnego świata: handel dziećmi, dzieci-uchodźcy, dzieci-żołnierze, prostytucja nieletnich, dzieciobójstwo

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ
oprac. Sylwia Kubicka
  Językowy zawrót głowy z Małgorzatą Strzałkowską

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Barbara Mateja
 

Relacja ze spotkań z Wydawnictwem STENTOR

Aneta Gnyp
  Dzień Seniora, czyli rodzinne spotkanie w BPP

KALENDARIUM WYDARZEŃ
oprac. Sylwia Brzeżańska, Katarzyna Krogulska
  Rok 2013, styczeń-grudzień

EDUKACJA EKOLOGICZNA

   
Grażyna Lewińska
  Nasze drzewa w parku przed szkołą. Konspekt zajęć dla koła zainteresowań przyrodniczo-ekologicznego


EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI

 
 
oprac. Aneta Gnyp
  Przez puszcze, bory, moczary i uroczyska...
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2/2012 (40) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2012. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2012/2/index.htm. - ISSN 1732-7008