ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

   
 

WSPÓŁCZESNOŚĆ I HISTORIA
Wiesława Olczykowska
  Reklamy nieuczciwe i zakazane

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Beata Adamus
  Jak sobie radzić ze złością - warsztaty biblioterapeutyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
Beata Adamus
  Strach ma wielkie oczy - warsztaty biblioterapeutyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

OPRACOWANIE ZBIORÓW
Barbara Mateja
  Skontrum zbiorów bibliotecznych

TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU
Sylwia Madalińska
  Agnieszka Warchulińska  


ZBIORY BPP dla EDUKACJI REGIONALNEJ

Sylwia Madalińska
  Film w "Piotrkowianach"


KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ

oprac. Sylwia Kubicka
  Biblioterapia w praktyce

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Anna Koziorowska
  Odjazdowy Tomaszów Mazowiecki
Anna Marcol
  "Zostań rzecznikiem prasowym swojej placówki" - relacja z warsztatów zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach
Beata Adamus
  Spotkania biblioterapeutyczne "Moje nastroje"

KALENDARIUM WYDARZEŃ
oprac. Sylwia Brzeżańska, Katarzyna Krogulska
  Rok 2012, sierpień-grudzień

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 
ORGANIZACJE EKOLOGICZNE dla EDUKACJI
Anna Drążkiewicz
  WWF

EKO-LINK
 
  Emilia Seweryn
  Pokaż się z zielonej strony


EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI

oprac. Aneta Gnyp
  Ginące piękno
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2012 (39) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2012. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2012/1/index.htm. - ISSN 1732-7008