ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Marcin Roszkowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

OKIEM DYREKTORA
Wiesława Olczykowska
  Refleksje po ewaluacji Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

WSPÓŁCZESNOŚĆ I HISTORIA BIBLIOTEK
Anna Wasilewska
  Obraz bibliotek i bibliotekarza w wybranych dziełach literackich. Romantyzm a biblioteki

PROGRAMY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
Sylwia Kubicka
  "Planeta Małego Księcia" - program edukacyjny

NARZĘDZI@
Katarzyna Krogulska
  Otwarte zasoby edukacyjne

ZBIORY BPP dla EDUKACJI REGIONALNEJ
Sylwia Madalińska
  Sport w "Piotrkowianach"


TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU

Sylwia Madalińska
  Janina Nożownik

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ
oprac. Sylwia Kubicka
  160 pomysłów na...

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Dorota Filipczak, Renata Woźniakowska
  Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji
Ewa Grabowska, Barbara Mateja
  Konferencje Wydawnicwa "STENTOR" - relacje
Dominika Paleczna
  Bibliogrill, bibliobeer, bibliocamp

KALENDARIUM WYDARZEŃ
oprac. Sylwia Brzeżańska, Katarzyna Krogulska
  Rok 2012 styczeń-sierpień

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Sylwia Kubicka
 

Zdumiewające zwierzęta. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem multimediów

 
ORGANIZACJE EKOLOGICZNE dla EDUKACJI
Hanna Rachwald
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków dla edukacji przyrodniczej
Anna Kogut
  Z doświadczenia nauczyciela z pracy z portalem edukacyjnym "OTOP Junior"


EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI

oprac. Aneta Gnyp
  Zwierzęta zimową porą
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2/2011 (38) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2011. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2011/2/index.htm. - ISSN 1732-7008