ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Marcin Roszkowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (44) 649 50 77
redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

   
 Wiesława Olczykowska
  Minęło sześćdziesiąt lat
Aneta Gnyp
  Biblioteka Pedagogiczna - historia, teraźniejszość
Sylwia Madalińska
  Informatyzacja Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
Beata Adamus
  "Warsztaty Bibliotekarskie" - kwartalnik nie tylko dla bibliotekarzy
Katarzyna Krogulska
  Działalność edukacyjna BPP
Sylwia Brzeżańska
  Promocja BPP


Kolegium Redakcyjne

 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2011 (37) luty. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2011. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2011/1/index.htm. - ISSN 1732-7008