ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Marcin Roszkowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

WSPÓŁCZESNOŚĆ I HISTORIA BIBLIOTEK
Anna Wasilewska-Stawiak
  Mrok bibliotek średniowiecza - księgozbiory wieków średnich

PROGRAMY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
Sylwia Kubicka
  "Media relations w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim." Przedsięwzięcie
Dagmara Roszkowska
  "Znalezione w sieci. Oświata, kultura i sztuka w ciekawych odsłonach internetowych." Przedsięwzięcie


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Grażyna Lewińska
  Jak nie zgubić się w hipermarkecie? Zajęcia konsumenckie dla klasy VI
Grażyna Lewińska
  Reklama - czy to bajka nie tylko dla dzieci? Zajęcia konsumenckie dla klasy II

NARZĘDZI@
Marcin Roszkowski
  TED - idee warte rozpowszechnienia

ZBIORY BPP dla EDUKACJI REGIONALNEJ
Sylwia Madalińska
  Turystyka w "Piotrkowianach"


TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU

Sylwia Madalińska
  Barbara Gajewska  

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ
oprac. Sylwia Kubicka
  Z jaką grupą pracujesz? Jak to z jaką? Z tą bez przemocy

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
Katarzyna Herich
  Projektowanie i wykorzystanie stron internetowych w nauczaniu

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Anna Marcol
  "Internetowe narzędzia budowania wizerunku nowoczesnej biblioteki." Relacja z warsztatów zorganizowanych przez Bibliotekę Wyższej Szoły HUMANITAS w Sosnowcu
Sylwia Madalińska
  "E-learning wyzwaniem dla bibliotek." Sprawozdanie z udziału w konferencji
Sylwia Brzeżańska
  "Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie TIK w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne bujanie w chmurach". Sprawozdanie z konferencji
Iwona Klukowska, Katarzyna Patryarcha
  "Poczytaj mi, przyjacielu." Ogólnopolska akcja w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
Ewa Grabowska, Barbara Mateja
  Sprawozdanie z VII Seminarium "Biblioteki w systemie edukacji i kultury"

KALENDARIUM WYDARZEŃ
oprac. Sylwia Brzeżańska, Katarzyna Krogulska
  Rok 2011, styczeń-sierpień

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Sylwia Kubicka
 

O czym mówią do nas ptaki? Scenariusz warsztatów litercko-plastycznych dla klasy III szkoły podstawowej

 

Grażyna Lewińska

  Otacza nas hałas. Czy nasza szkoła zagrożona jest hałasem? Scenariusz zajęć dla klas IV-VI
Dagmara Roszkowska
  Międzynarodowy Miesiąc Dobroci dla Zwierząt w Bibliotece Pedagogicznej. Relacja z przebiegu

ORGANIZACJE EKOLOGICZNE dla EDUKACJI
Jacek Bożek
  KLUB GAJA dla Ziemi

EKO-LINK
Agata Białachowska
  Bionotatki


EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI

oprac. Aneta Gnyp
  Dobre rady na odpady, czyli segregujmy śmieci
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2010 (35/36) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2010. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/3-4/index.htm. - ISSN 1732-7008