WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 3-4(35/36), GRUDZIEŃ 2010PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2010 nr 3-4 | TED - idee ...

Marcin Roszkowski
dr nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Systemów Informacyjnych IINiSB Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Bibliograficznego BN

 
  TED - idee warte rozpowszechnienia  
     
 

Czy w osiemnaście minut można opowiedzieć wszystko o swojej pasji? Czy w osiemnastominutowym wystąpieniu można przekonać ludzi do swojej wizji świata i zmian, które należy w nim dokonać?

Tyle czasu mają prelegenci, którzy zostali szczegółowo wyselekcjonowani i którym dano możliwość podzielenia się ideami wartymi wsparcia na jednej z najbardziej prestiżowych konferencji na świecie: TED - ideas worth spreading. Jest to cykl corocznych konferencji organizowanych w Stanach Zjednoczonych oraz w wybranych państwach Europy i Azji, których zadaniem jest prezentowanie pomysłów, które w znaczący sposób mogą przyczynić się do zmiany naszych postaw, rozwiązania ważnych problemów zarówno w skali światowej, jak i w naszym bezpośrednim otoczeniu.

Fundacja TED została założona w 1984 roku przez Richarda Saula Wurmana oraz Harry'ego Marksa. Richard Saul Wurman jest ważną postacią dla środowiska pracowników informacji. Jest on twórcą terminu architektura informacji, który obecnie jest nośnym pojęciem dla projektowania funkcjonalnych serwisów informacyjnych. Utworzona przez niego fundacja TED miała na celu organizowanie konferencji integrujących środowiska technologii, rozrywki i szeroko rozumianego projektowania. Od 1990 roku konferencje TED odbywają się corocznie, a od 2007 roku wszystkie wystąpienia są dostępne w formie nagrań wideo na stronie fundacji - http://www.ted.com. Od 2002 roku radzie programowej przewodniczy Chris Anderson.

Misją TED jest szerzenie idei. W deklaracji tej fundacji znajduje się zapis:
Mocno wierzymy w siłę idei, które zmieniają nasze postawy, życie i ostatecznie świat. Tworzymy i udostępniamy więc miejsce wymiany wiedzy i inspiracji największych umysłów świata, a także chcemy tworzyć społeczność ciekawych świata dusz angażujących się w te idee.

Konferencje TED obejmują cykl imprez odbywających się w USA oraz w Azji i Europie:

TED Conference - podstawowa działalność fundacji. To coroczne konferencje organizowane wiosną jednocześnie w Long Beach i Palm Springs (USA). Są to czterodniowe spotkania, podczas których występuje ponad 50 prelegentów, których słucha ponadtysięczna widownia. Wystąpienia dotyczą szerokiego spektrum problemów, od nauki, biznesu po sztukę oraz o charakterze globalnym. Każdy z prelegentów ma tylko 18 minut, aby podzielić się ideami, pomysłami, które - jego zdaniem - warte są rozpowszechniania.

TED Global - bliźniacza konferencja dla TED, która w założeniu ma poruszać problemy międzynarodowe. Zachowuje się tutaj format osiemnastominutowych wystąpień. Od 2007 roku organizowana corocznie w Oksfordzie.

TEDx - program umożliwiający szkołom, bibliotekom lub zainteresowanym społecznościom organizację imprez na wzór TED. Konferencje TEDx odbywają się na licencji TED, ale są organizowane przez lokalne społeczności i nie wymagają dużego nakładu kosztów. Poruszają problemy zgodnie z hasłem TED - idee warte rozpowszechnienia. Pierwszą konferencję TEDx zorganizowano w 2009 roku na Uniwersytecie Południowej Karoliny. Do grudnia 2010 roku zorganizowano ponad 750 konferencji TEDx w ponad 60 krajach. W Polsce konferencje TEDx w 2010 roku odbyły się w Warszawie (http://tedxwarsaw.com/), Krakowie (http://www.tedxkrakow.com/), Poznaniu (http://www.facebook.com/tedxpoznan), a w lutym 2011 roku planowane jest sympozjum w Łodzi (http://www.tedxlodz.pl/TEDxLodz)

TED Women - dwudniowe konferencje poświęcone roli kobiet w kształtowaniu przyszłości świata

TED India - spotkania organizowane w Indiach poświęcone przyszłości Azji południowej

TED Active - cykl spotkań poświęconych szerzeniu misji fundacji TED skupionych na tworzeniu społeczności i realizowaniu wspólnych przedsięwzięć.

TED Prize - to nagroda wręczana za wyjątkowe wystąpienie podczas konferencji TED Conference. Zwycięzca otrzymuje czek na 100 000 dolarów oraz określenie "tego, który chce zmienić świat". Nagroda pieniężna ma pomóc w realizacji wizji, marzenia prelegenta, który prezentuje idee - jego zdaniem - istotne dla rozwoju ludzkości i poprawy warunków bytowania.


Jamie Olivier

Laureatem tegorocznej nagrody TED Prize został Jamie Olivier, brytyjski kucharz, autor programów oraz książek kulinarnych. W swoim wystąpieniu przedstawił ideę silnego, zrównoważonego ruchu na rzecz edukacji każdego dziecka w zakresie zdrowego odżywiania się oraz zdrowego gotowania w domach i walki z otyłością. Do innych nagrodzonych wystąpień w minionych latach należą m.in.:
* Billa Clintona (2007) na rzecz tworzenia lokalnego i krajowego systemu opieki zdrowotne w Rwandzie.
* Eo Wilsona (2007) promujące wspólne prace nad zachowaniem różnorodności biologicznej na ziemi.
* Lawrence'a Brillianta (2006) prezentujące globalny system szybkiego wykrywania nowych chorób.
* Bono (2006) uświadamiające potrzeby państw afrykańskich oraz promujące fundację ONE (http://www.one.org/).

W serwisie internetowym http://www.ted.com znajdują się nagrania wideo ponad 800 wystąpień w ramach różnych konferencji TED. Dostęp do nagrań jest darmowy. Każde z prezentowanych wystąpień zawiera krótką jego charakterystykę oraz notę biograficzną prelegenta.

Wokół serwisu TED.com powstała duża społeczność wolontariuszy, którzy uczestniczą w projekcie TED Open Translation Project (http://www.ted.com/OpenTranslationProject). Jego celem jest opracowanie napisów dialogowych do prezentacji wideo w wybranych językach etnicznych. Dotychczas opracowano ponad 1300 tłumaczeń w 80 językach. Polscy wolontariusze (189 osób) opracowali polskie wersje napisów dialogowych do 517 wystąpień (http://www.ted.com/translate/languages/pol).

Tematyka wystąpień podczas konferencji TED przez ponad dwadzieścia lat cyklicznych imprez ewoluowała wraz postępem techniki i możliwościami, które oferowała człowiekowi. Obecnie,wystąpienia prezentowane w serwisie TED.com przyporządkowano do ośmiu kategorii tematycznych:
* Technologia.
* Rozrywka.
* Projektowanie.
* Biznes.
* Nauka.
* Kultura.
* Sztuka.
* Problemy globalne.

Dodatkowym sposobem wyszukiwania wystąpień jest kryterium funkcjonalno-ekspresywne wypowiedzi prelegentów, np.: przekonywujące, odważne, pomysłowe, fascynujące, inspirujące, zabawne.

Interesujące wystąpienia (wszystkie zawierają napisy w języku polskim):
* Apel o edukację Michelle Obamy ( http://www.ted.com/talks/lang/eng/michelle_obama.html)
* Ken Robinson o systemie edukacji opartym na kreatywności (http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html)
* Ben Dunlap o życiu z pasją (http://www.ted.com/talks/lang/eng/ben_dunlap_talks_about_a_passionate_life.html)
* Annie Lennox: Dlaczego walczę z HIV/AIDS (http://www.ted.com/talks/lang/pol/annie_lennox_why_i_am_an_hiv_aids_activist.html)
* Barry Schwartz o paradoksie wolności wyboru (http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice.html)
* Steven Pinker o języku i myśleniu (http://www.ted.com/talks/steven_pinker_on_language_and_thought.html)
* Clay Shirky o tym, jak intelektualna wartość dodana zmieni świat
(http://www.ted.com/talks/lang/pol/clay_shirky_how_cognitive_surplus_will_change_the_world.html)
* Brat Piotr Wardawy o braciach bezdomnych (http://tedxwarsaw.com/speakers/brother-piotr-wardawy/)
* Alek Tarkowski "Kulturowy róg obfitości" (http://tedxwarsaw.com/speakers/alek-tarkowski/)
* Anna Dymna o fundacji "Mimo Wszystko" (http://www.youtube.com/watch?v=bQ32UmsShv4)

 
 

 

TED - idee warte rozpowszechnienia / Marcin Roszkowski // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2010 (35/36) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2010. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/3-4/100306.htm. - ISSN 1732-7008