ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Marcin Roszkowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

WSPÓŁCZESNOŚĆ I HISTORIA BIBLIOTEK
Anna Wasilewska
  Antyczny obraz biblioteki - inspiracja powieścią "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza
Anna Marcol
  Czasopisma bibliotek pedagogicznych na przykładzie "Dialogów Bibliotecznych"
Sylwia Madalińska
  Przeżytek?...: głos w obronie katalogu kartkowego

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Aneta Gnyp
  "Bajki malowanie" - rozbudzanie wrażliwości plastycznej tekstem literackim autorstwa Natalii Gałczyńskiej pt. "Małgorzata i dzwoneczki". Scenariusz spotkania dla klas I-II szkoły podstawowej
Sylwia Brzeżańska
  "Podróż w przyszłość" - literacko-plastyczna kreacja przyszłości do wysłuchanego utworu muzycznego. Scenariusz spotkania dla klasy V szkoły podstawowej

Sylwia Kubicka

  "Baśniowe impresje" - plastyczny obraz wysłuchanego utworu literackiego Vivian French i Emily Bolam pt. "Wielki Wiktor". Scenariusz spotkania z uczniami klasy III szkoły podstawowej
Renata Woźniakowska
  "Kram z zagadkami: słowo, dźwięk, obraz" - konspekt warsztatów dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej
Dorota Bańska, Ewa Grabowska, Renata Woźniakowska
  "Uczeń w świecie książki i mediów" - konspekt spotkania dla nauczycieli 

NARZĘDZI@
Marcin Roszkowski
  Biblioteczna blogosfera

TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU
Sylwia Madalińska
  Piotr Kulpa  

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ
oprac. Sylwia Kubicka
  Człowiek wobec ograniczeń

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
Katarzyna Herich
  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Renata Woźniakowska
  Media

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Anna Monsior, Anna Marcol
  Książki żyją wtedy, kiedy są czytane. Relacja z akcji przeprowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy PBW w Katowicach
Beata Adamus
  Konferencja naukowa "Biblioteka dla przyszłości II" - spostrzeżenia i refleksje
Sylwia Kubicka
  Sprawozdanie z obchodów Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
oprac. Dagmara Roszkowska
  "Sonda - internetowe badania ankietowe" - sprawozdanie

KALENDARIUM WYDARZEŃ
oprac. Sylwia Brzeżańska, Katarzyna Krogulska
  Rok 2010, lipiec-grudzień

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Aneta Gnyp
 

Komputer i multimedia w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej. Program własny

 

Grażyna Lewińska

  Czy wiesz, co kupujesz? Dokonujemy świadomych zakupów żywności. Zajęcia konsumenckie dla klasy V szkoły podstawowej
Grażyna Lewińska
  Czy wiesz, co kupujesz? Kupujemy bezpieczne zabawki - upominki. Zajęcia konsumenckie dla klasy I szkoły podstawowej

EKO-LINK
Dagmara Roszkowska
  Koalicja Sprawiedliwego Handlu


EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI

oprac. Aneta Gnyp
  Zwierzęta
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2010 (33/34) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2010. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/index.htm. - ISSN 1732-7008