ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Marcin Roszkowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ BIBLIOTEK
Waldemar Herzberg
  Wspólne cele - wspólne działania? O możliwościach współpracy między bibliotekami, szkołami i muzeami


PROGRAMY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

Katarzyna Wojtania
  Przygotowanie do świadomego wyboru szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, przyszłej lub nowej pracy. Program preorientacji zawodowej

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Katarzyna Wojtania
  Aktywne poszukiwanie pracy. Scenariusz cyklu zajęć
Aneta Gnyp, Sylwia Brzeżańska, Sylwia Kubicka
  Maraton czytania z okazji Ogólnopolskich Urodzin Książkowego Misia. Scenariusz imprezy
Danuta Iwanowska
  Terminowość zwrotu książek wypożyczanych na czas określony w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Filia w Tomaszowie Maz. Studium przypadku
Dorota Adamczyk
  Zapoznanie z warsztatem informacyjnym biblioteki pedagogicznej. Scenariusz lekcji w klasie gimnazjalnej


NARZĘDZI@

Marcin Roszkowski
  Pokaż mi swoje zakładki, a powiem ci, kim jesteś. System społecznego zarządzania zakładkami

TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU
Sylwia Madalińska
  Zbigniew Borowski
Anna Marcol
  Krystyna Wieczorek - poetka i pisarka z Lubiaszowa

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ
oprac. Sylwia Kubicka
  Wychowanie przez sztukę

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Wiesława Olczykowska
  Realizacja 2 innowacji pedagogicznych w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2008/2009
Anna Marcol
  IV Forum Młodych Bibliotekarzy w Krakowie
Sylwia Kubicka
  Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia w BPP

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE
Katarzyna Herich
  Dogoterapia i hipoterapia

KALENDARIUM WYDARZEŃ
oprac. Sylwia Brzeżańska, Katarzyna Krogulska
  Rok 2009 październik-grudzień; rok 2010 styczeń-czerwiec

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Aneta Gnyp
  Nasi skrzydlaci sprzymierzeńcy. Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej przeprowadzonych w Medialnej Pracowni Edukacyjnej dla uczniów klas pierwszych
Sylwia Kubicka
 

Osobliwości świata przyrody - pingwiny. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem multimediów dla klas gimnazjalnych

 
EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI
 
oprac. Aneta Gnyp
  Polskie parki narodowe
 
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2009 (31/32) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2009. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/3-4/index.htm. - ISSN 1732-7008