ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Marcin Roszkowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Waldemar Herzberg
  Gry dydaktyczne w nauczaniu historii
Wiesława Olczykowska
  Czy rozumiem przeczytany tekst? Opowiadanie i opis. Scenariusz lekcji dla klasy III

Dorota Adamczyk

  Od tabliczki glinianej do książki drukowanej - scenariusz lekcji w klasie V 

NARZĘDZI@
Marcin Roszkowski
  Slideshare.net - platforma wymiany prezentacji multimedialnych

TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU
Sylwia Madalińska
  Marek Niegodajew  

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ
oprac. Sylwia Kubicka
  Prawa człowieka

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
Katarzyna Herich
  Literatura dziecięca i młodzieżowa

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Sylwia Madalińska, Katarzyna Krogulska
  Warsztaty w Bibliotece Narodowej 3-5 czerwca 2009

KALENDARIUM WYDARZEŃ
oprac. Sylwia Brzeżańska, Katarzyna Krogulska
  Rok 2009, kwiecień-wrzesień

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Dagmara Roszkowska
 

"Kocie adopcje" - serwis internetowy Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim patronem medialnym. Przedsięwzięcie

 

Grażyna Lewińska

  "Bezpieczniej z prądem" - scenariusz zajęć wychowania proekologicznego dla klas IV-VI w ramach ekologicznej ścieżki edukacyjnej
Aneta Gnyp
  Tropem wilka. Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej przeprowadzonych w Medialnej Pracowni Edukacyjnej dla uczniów klas pierwszych

EKO-LINK
Dagmara Roszkowska
  Komitet Ochrony Orłów (KOO)


EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI

oprac. Aneta Gnyp
  Magia lasu
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2009 (29/30) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2009. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/1-2/index.htm. - ISSN 1732-7008