WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 1-2(29/30), CZERWIEC 2009PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2009 nr 1-2 | Slideshare.net ...

Marcin Roszkowski
bibliotekarz Biblioteki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Slideshare.net - platforma wymiany prezentacji multimedialnych  
     
 

    Slideshare jest serwisem internetowym umożliwiającym dzielenie się prezentacjami multimedialnymi. Serwis uruchomiono 4 października 2006 roku. Został on scharakteryzowany przez internautów jako połączenie aplikacji Microsoft Power Point oraz YouTube [1], przy czym podobieństwo do pierwszej z nich wiąże się z tworzeniem prezentacji multimedialnych, a do drugiej w społecznym uczestnictwu internautów
w tworzeniu kolekcji serwisu.
     Głównym celem serwisu, założonego przez Rashmi Sinha, Jonathana Boutelle oraz Amita Ranjana, jest udostępnienie darmowego narzędzia dla:
- osób oraz organizacji do umieszczania prezentacji w celu wymiany idei
i nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz biznesowych,
- internautów do wyszukiwania prezentacji, ich opisywania (tagowania) oraz umieszczania na prywatnych blogach i stronach internetowych.[2]
Serwis Slideshare umożliwia darmowe zamieszczanie i pobieranie
- prezentacji multimedialnych utworzonych, np. w Microsoft PowerPoint, Open Office, Apple Keynote,
- dokumentów oraz arkuszy kalkulacyjnych utworzonych w aplikacjach, np. Microsoft Office, Open Office,
- dokumentów tekstowych w popularnych formatach, np. PDF.
Zamieszczanie prezentacji w zasobach serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji i utworzeniu darmowego konta indywidualnego. Taka personalizacja pozwala na zapisywanie prezentacji na dysk lokalny. W innym przypadku możemy tylko obejrzeć prezentację online.
    Darmowy dostęp do prezentacji multimedialnych z szerokiego zakresu tematycznego ma zdaniem Celine Rogue[3]: wspomagać procesy elektronicznego nauczania (e-learning), poprawiać własne umiejętności tworzenia prezentacji, umożliwić dzielenie się ciekawymi pomysłami w takiej formie wypowiedzi, stanowić źródło inspiracji oraz zawiązywanie mikrospołeczności sieciowych.
    Slideshare - to tworzony przez jego użytkowników charakterystyczny typ pełnotekstowego źródła informacji, które jest bezpośrednim przykładem wcielenia idei Web 2.0. To dzięki aktywności jego użytkowników, a więc deponujących prezentacje, tworzy się zasób informacyjny całego serwisu. Dodatkową wartość dodaną stanowią tutaj opisy dokumentów, co prawda uproszczone, ale jednak tworzone indukcyjnie, a więc przez samych użytkowników systemu.
    Deponowanie prezentacji i dokumentów w Slideshare polega na:
1. Określeniu miejsca pliku z naszą prezentacją na dysku lokalnym.
2. Wskazaniu języka prezentacji.
3. Opisaniu prezentacji:
    a. tytuł,
    b. słowa kluczowe (tagi),
    c. charakterystyka słowna,
    d. przyporządkowanie do jednej z kategorii w indeksie rzeczowym.
4. Określeniu możliwości zapisu prezentacji przez innych użytkowników.
5. Określeniu dostępności prezentacji (kto może ją przeglądać).
6. Ewentualnym zgłoszeniu prezentacji do organizowanych przez Slideshare konkursów.

 

Po przeprowadzeniu tego procesu, prezentacja lub dokument zostanie dodany do naszego konta i tym samym udostępniony innym użytkownikom.
    Dostęp do zasobów Slideshare umożliwia wyszukiwarka serwisu oraz indeks, w którym prezentacje i dokumenty przyporządkowano do kategorii odpowiadających dziedzinom wiedzy czy też obszarom działalności ludzkiej. Uruchomienie indeksu (opcja Browse) powoduje wyświetlenie następujących działów:
- motoryzacja,
- książki,
- biznes i zarządzanie,
- kariera,
- projektowanie,
- edukacja,
- rozrywka,
- moda i uroda,
- finanse,
- gadżety i recenzje produktów,
- zdrowie i medycyna,
- "jak to zrobić",
- humor,
- aktualności i polityka,
- zwierzęta domowe,
- fotografia,
- nieruchomości,
- duchowość,
- sport,
- technologia,
- szablony prezentacji,
- podróże.
W każdej z wymienionych kategorii zgrupowano odpowiednie prezentacje multimedialnei dokumenty. Są one wyświetlane użytkownikowi w postaci listy rezultatów wyszukiwania, które można dodatkowo posortować, np. wg daty dodania do systemu czy popularności.
Każda wyszukana prezentacja lub dokument, obok jego zasadniczej treści, którą można przejrzeć online, zawiera także dodatkowe informacje. Są to:
- nazwa użytkownika, który zdeponował dokument,
- uproszczony opis dokumentu,
- możliwość dodania prezentacji do swojego zbioru ulubionych prezentacji,
- możliwość pobrania prezentacji na dysk lokalny,
- możliwość wysłania informacji o prezentacji na dowolny adres e-mail (opcja Share),
- możliwość zamieszczenia prezentacji na swojej stronie internetowej lub blogu.

 

Ostatnia z wymienionych opcji jest charakterystyczna dla serwisów internetowych, których kolekcje są współdzielone przez inne aplikacje internetowe. Oznacza to, że prezentacje multimedialne zdeponowane w Slideshare można oglądać za pomocą innych narzędzi, np. na blogu lub stronie internetowej. W tym przypadku użytkownik Slideshare po odnalezieniu interesującej go prezentacji ma możliwość umieszczenia jej:
- na swoim blogu (tworzonym za pomocą programów Blogger lub WordPress),
- na indywidualnym koncie w serwisie społecznościowym (np. Twister, Facebook czy Del.icio.us)
Tego typu zabieg polega na wygenerowaniu w Slideshare kodu i "wklejeniu" go w odpowiednie miejsce we wskazanym typie serwisów i aplikacji internetowych, z których korzysta użytkownik.
Slideshare, o czym już wspomniano, jest nieocenionym źródłem informacji o metodyce projektowania prezentacji multimedialnych. Do najczęściej wyświetlanych dokumentów dotyczących prawidłowego projektowania prezentacji należą m.in.:
1. Prezentacja pt. "Death by PowerPoint - ponad 7400 odtworzeń.

2. Prezentacja pt. "Presentation Zen" - ponad 1600 odtworzeń.

    Najpopularniejszą prezentacją w zasobach Slideshare, a dokładnie prezentacją, którą odtworzono najwięcej razy jest włoska, sześcioslajdowa prezentacja wskazująca, jak założyć konto pocztowe w serwisie HotMail. Jest to prezentacja pt. "Crear una cuenta de Correo Electronico en Hotmail", którą do dnia 9 czerwca 2009 r. wyświetlono 2028640 razy.
    Slideshare - to serwis społecznościowy. Pozwala na tworzenie grup użytkowników o podobnych zainteresowaniach. Założenie nowej grupy oraz deklaracja uczestnictwa w już istniejącej nie są w żaden sposób sformalizowane. Utworzenie grupy narzuca jej przynależność do jednego z działów, które są jednocześnie kategoriami we wspomnianym indeksie rzeczowym. Tym samym, np. w ramach działu Edukacja istnieją grupy: edukacja 2.0, nauczanie języków, banki wiedzy, w których to tak jak na forach dyskusyjnych dochodzi do wymiany poglądów.
    Slideshare pełni również ważną rolę w obiegu informacji w nauce, przede wszystkim jako źródło informacji o konferencjach i warsztatach naukowych. Serwis ten pozwala na utworzenie określonego wydarzenia (Event), którym może być, np. konferencja naukowa. Obok zamieszczenia informacji o organizatorach, miejscu i dacie wydarzenia istnieje możliwość dołączenia prezentacji nadesłanych przez autorów (przed lub po ich wystąpieniu).

    Dostęp do tego typu materiałów jest możliwy tuż po zakończeniu konferencji naukowej. Tym samym treści wygłaszane tam są dostępne w krótszym czasie niż opublikowanie materiałów pokonferencyjnych.
    Serwis internetowy Slideshare jest ciekawym przykładem zastosowania idei Web 2.0 opartej na współuczestnictwie użytkowników sieci. Podstawową zaletą jest pełnienie przez niego darmowego repozytorium prezentacji multimedialnych, które mogą być wykorzystane zarówno w edukacji, jak i biznesie. Niestety, brak polskiej wersji językowej może stanowić pewne utrudnienie dla użytkowników nie posługujących się językiem angielskim. Mimo to polscy użytkownicy Slideshare są aktywni, o czym świadczy duża liczba zamieszczonych tam prezentacji w języku polskim oraz ich częste zamieszczanie szczególnie na polskich blogach.

Bibliografia:
[1] Arrington, M. Introducing SlideShare: Power Point + YouTube [online]. 2006 [dostęp 12-06-2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.techcrunch.com/2006/10/04/introducing-slideshare-power-point-youtube/
[2] What is SlideShare? [online]. 2009 [dostęp 12-06-2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/about
[3] Roque, C. Slideshare: A Multi-purpose Web Working Tool [online]. 2008 [dostęp 12-05-2009]. Dostępny w World Wide Web: http://webworkerdaily.com/2008/04/09/slideshare-a-multi-purpose-web-working-tool/

 
 

 

Slideshare.net - platforma wymiany prezentacji multimedialnych / Marcin Roszkowski // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2009 (29/30) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2009. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/1-2/080103.htm. - ISSN 1732-7008