ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Aneta Gnyp
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Marcin Roszkowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ BIBLIOTEK
Anna Marcol
Biblioteka polonijna w Mareil-sur-Mauldre pod Paryżem
Urszula Franas-Mirowska
  Szkolenie biblioteczne studentów w Bibliotece Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opis doświadczeń


OPRACOWANIE ZBIORÓW

Sylwia Madalińska
  Dostosowanie języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej do potrzeb lokalnej bibliografii regionalnej na przykładzie bazy danych "Piotrkoviana" w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim - z doświadczeń praktyka

PROGRAMY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
Aneta Gnyp
  News. Internetowa informacja oświatowo-kulturalna Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
Dagmara Roszkowska
  Sonda. Internetowe badania ankietowe


NARZĘDZI@

Marcin Roszkowski
  Czym jest tagowanie?

TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU
Sylwia Madalińska
  Anna Karasińska

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ
oprac. Sylwia Kubicka
  Czytanie przez zabawę

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Sylwia Kubicka
  Czytanie uzdrawia

KALENDARIUM WYDARZEŃ
oprac. Sylwia Brzeżańska, Katarzyna Krogulska
  Rok 2008, październik-grudzień; rok 2009 styczeń-marzec

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Maciej Wieczorek
  Kilka uwag o zimowym dokarmianiu ptaków
Grażyna Lewińska
 

Ścieżka dydaktyczna dla uczniów klasy V realizowana na zajęciach wychowania proekologicznego

 


EKO-LINK

Dagmara Roszkowska
  Recykling.pl
 
EKO-PRZEGLĄDY, INFORMACJE, NOWOŚCI
oprac. Aneta Gnyp
  Chrońmy naszą planetę
 
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2008 (27/28) listopad. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2008. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/3-4/index.htm. - ISSN 1732-7008