ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Marcin Roszkowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z TEORII
Anna Marcol
  Polskie biblioteki jako wydawcy czasopism elektronicznych

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Dorota Bańska, Ewa Grabowska, Renata Woźniakowska
  Bądź piękna i odstresowna na wiosnę. Konspekt spotkania z bibliotekarzami i nauczycielami szkół piotrkowskich
Dorota Bańska, Ewa Grabowska, Barbara Mateja, Renata Woźniakowska
  Biblioteka Pedagogiczna od kuchni - droga książki od zakupu do czytelnika. Scenariusz warsztatów dla dzieci z klasy II-III szkoły podstawowej
Danuta Zielińska-Kowalik
  Plan marketingowy Biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu na lata 2008-2010  


NARZĘDZI@

Marcin Roszkowski
  Internetowe źródła informacji o e-czasopismach z zakresu edukacji
Dorota Bednarczyk
  Kolejne wcielenie bibliotek - biblioteki w Second Life

TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU
Sylwia Madalińska
  Anna Edyk-Psut

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ
oprac. Sylwia Kubicka
  Przemoc i agresja w szkole

Z DOŚWIADCZEŃ
Wiesława Olczykowska
  Kierowanie zmianą

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Jadwiga Szymczyk
  Seminarium "Formy współpracy biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi" w WODN w Piotrkowie Trybunalskim
Beata Adamus
  "Psychologia w bibliotece" - konferencja naukowa dla bibliotekarzy
Sylwia Madalińska
  Warsztaty w Bibliotece Narodowej - 2-3 kwietnia
Aneta Gnyp, Ewa Bińkiewicz
  Tydzień Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

KALENDARIUM WYDARZEŃ
oprac. Sylwia Brzeżańska, Katarzyna Krogulska
  Rok 2008, kwiecień-wrzesień

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Grażyna Lewińska
 

Poznajemy przyrodnicze elementy krajobrazu okolicy szkoły.
Scenariusz zajęć na ścieżce dydaktycznej dla klasy IV

 


EKO-LINK

Dagmara Roszkowska
  Galeria filmu i fotografii przyrodniczej Artura Tabora
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1-2/2008 (25/26) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2008. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/1-2/index.htm. - ISSN 1732-7008