ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sylwia Brzeżańska
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Marcin Roszkowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z DOŚWIADCZEŃ
Urszula Franas-Mirowska
 

Selekcja materiałów bibliotecznych - trudna sztuka zarządzania zbiorami. Na podstawie doświadczeń Biblioteki Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim


WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA

Dagmara Roszkowska
  CDS/ISIS w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Program autorski


REGIONALIA. TWÓRCY LITERATURY NASZEGO REGIONU

Sylwia Madalińska
  Gromadzenie i wyszukiwanie regionaliów w wybranych bibliotekach regionu piotrkowskiego na przykładzie twórczości Rafała Orlewskiego. Studium przypadku
Sylwia Madalińska
  Łukasz Czuryłło

NARZĘDZI@
Marcin Roszkowski
  Folksonomia jako narzędzie społecznego tagowania

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ
oprac. Sylwia Kubicka
  Zooterapia - alternatywna metoda wspomagania rozwoju

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Anna Marcol
  O nietypowej bibliotece
Sylwia Brzeżańska
  Biblioteka znów czytała dzieciom...
Sylwia Madalińska
  Refleksje po konferencji "Pracuj lokalnie, myśl globalnie. Opracowanie i wyszukiwanie informacji w bibliotekach"

KALENDARIUM WYDARZEŃ
oprac. Sylwia Brzeżańska, Katarzyna Krogulska
  Rok 2008, styczeń-marzec

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Grażyna Lewińska
  Segregujesz - odzyskujesz, czyli nasze rady na odpady
Sylwia Kubicka
  Mieszkańcy Arktyki. Scenariusz zajęć dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem technik multimedialnych
Aneta Gnyp
 

 

Poleski Park Narodowy. Scenariusz zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej
Maciej Wieczorek
  Budki lęgowe
 


   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 4/2007 (24) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/index.htm. - ISSN 1732-7008