WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 4(24), GRUDZIEŃ 2007PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2007 nr 4 | Poleski Park ...

Aneta Gnyp
nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Poleski Park Narodowy. Scenariusz zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej  
     
 

Przyroda Polskich Parków Narodowych jest niezwykła. Zachwyca swoim bogactwem i różnorodnością niejednego turystę. Ale nie zawsze potrafimy odpowiednio się zachować na terenie parków narodowych, mimo istniejących tablic informacyjnych i znaków ostrzegawczych. Dlatego tak ważne jest uświadamianie najmłodszych przyrodników nie tylko o niezwykłości tych terenów, ich pięknie, ale przede wszystkim o potrzebie ich szanowania. Coraz częściej, niestety, słyszymy o brutalności, lekkomyślności człowieka niszczącego to, czego zostało już tak niewiele.

Dzięki uprzejmości Poleskiego Parku Narodowego otrzymaliśmy materiały informacyjne, zeszyt ćwiczeń oraz przewodnik multimedialny, które zwierają wiele pomocnych materiałów podczas prowadzenia zajęć.

 

Cel ogólny: poznanie osobliwości Poleskiego Parku Narodowego oraz uwrażliwienie na jego piękno

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozumie ideę tworzenia parków narodowych
- potrafi wymienić rośliny charakterystyczne Poleskiego Parku Narodowego
- potrafi wymienić i rozpoznać niektóre zwierzęta PPN
- potrafi rozwiązać krzyżówkę: "Jakie to zwierzę?"

Metody:
- podające - pogadanka
- praktyczne - pokaz
- eksponujące - film
- programowane - z użyciem komputera

Formy:
- indywidualna
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
-
Poleski Park Narodowy : przewodnik multimedialny
- Ptaki Europy
- karteczki do losowania z informacjami o przyrodzie Poleskiego Parku Narodowego
- prezentacja w programie PowerPoint
- komputer
- multiprojektor

 

Przebieg zajęć:

1. Nawiązanie do tematu zajęć.
Nauczycielka zadaje uczniom pytanie:
- Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce?
- Jaka jest idea tworzenia parków narodowych?

2. Zapoznanie z tematem zajęć. Nauczycielka rozdaje uczniom zadania. Należy połączyć sylwetki ptaków z ich nazwami. Przenieść kolejno sylaby z sylwetek do kratek i odczytać hasło: POLESKI PARK NARODOWY.

3. Przybliżenie osobliwości krajobrazów Poleskiego Parku Narodowego.
Galeria filmów z płyty Poleski Park Narodowy "Ścieżka Spławy".

4. Przybliżenie bogactwa świata roślin.
Nauczycielka wyświetla zdjęcia charakterystycznych roślin występujących w PPN:
* aldrowanda pęcherzykowata
* tłustosz zwyczajny dwubarwny
* bagno zwyczajne
* brzoza niska
* wierzba lapońska
* wierzba borówkolistna
* gnidosz królewski
* grążel żółty
* grzybienie północne
* rosiczka okrągłolistna
* kosaciec syberyjski

5. Poznanie zwierząt PPN. Nauczycielka wyświetla zdjęcia tych zwierząt. Rozmowa z uczniami nt. tych zwierząt:
- łoś
- bóbr
- wydra
- ryba strzebla przekopowa zwana też błotną
- żółw błotny

Rozwiązywanie krzyżówki przy komputerze. Krzyżówka znajduje się w przewodniku multimedialnym Poleskiego Parku Narodowego

Krzyżówka "Jakie to zwierzę?" - w kolumny należy wpisać nazwy zwierząt, które przedstawiono na obrazku. Rozwiązaniem krzyżówki jest żółw błotny, jedyny gatunek żółwia żyjący w Polsce wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
(oto nazwy zwierząt, które należy wpisać do krzyżówki: piżmak, bóbr, łoś, wilk, borsuk, łasica, ropucha, tchórz, kuna, mysz)

Zaprezentowanie programu multimedialnego "Ptaki Europy". Nauczycielka wyświetla zdjęcia ptaków Poleskiego Parku Narodowego, a następnie uczniowie poznają wygląd oraz odgłosy tych ptaków:
* żuraw
* wodniczka
* cietrzew
* błotniak zbożowy
* błotniak łąkowy
* bocian czarny
* bielik
* kulik wielki

6. Sprawdzenie wiedzy uczniów: Zabawa "losowanie pytań".

Na karteczkach znajdują się pytania, należy wybrać jedną prawidłową odpowiedź.
Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje do pokolorowania zwierzę lub roślinę PPN oraz logo parku. Pytania te pochodzą z przewodnika multimedialnego Poleskiego Parku Narodowego.

Oto przykładowe pytania dla uczniów.

Karteczki do losowania

Żółw błotny jest przedstawicielem:
* ssaków
* gadów
* płazów

Kiedy przypada okres godowy żółwi błotnych?
* w marcu
* w maju
* w czerwcu
* w sierpniu

Sylwetka, jakiego ptaka przedstawiona jest na rysunku?


* żurawia
* strusia
* łabędzia

Na znaku herbowym Poleskiego Parku Narodowego widnieje wizerunek:
* bobra
* bielika
* żurawia

Żółw błotny, to jedyny gatunek żółwia w Polsce żyjący na wolności i
* bardzo rozpowszechniony
* objęty ochrona okresową
* objęty ścisłą ochroną, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt

Sylwetka jakiego ssaka przedstawiona jest na rysunku?
* łosia
* sarny
* żubra

Żółw błotny
* żyje bardzo krótko
* żyje średnio ok. 50 lat
* dożywa nawet do 120 lat

Głosy żurawi nazywamy
* klangorem
* trąbieniem
* klekotem

Jaki to ptak:
* cietrzew
* bażant
* orlik krzykliwy

Poleski Park Narodowy został utworzony w:
* 1959 roku
* 1986
* 1990

Na terenie parku w wodach licznych torfiarek żyje bardzo ciekawa i rzadka ryba - strzebla:
* potokowa
* dalmatyńska
* przekopowa

Poleski Park Narodowy jest obecnie jednym z parków narodowych w Polsce
* 23
* 18
* 20

Najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce jest:
* rezerwat przyrody
* park krajobrazowy
* park narodowy

Największym zagrożeniem dla przyrody Poleskiego Parku Narodowego jest:
* zanieczyszczenie powietrza
* osuszanie terenu
* ruch turystyczny

7. Podsumowanie zajęć i zakończenie.

 
 

 

Poleski Park Narodowy : scenariusz zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Aneta Gnyp // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 4/2007 (24) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070413.htm. - ISSN 1732-7008