ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z TEORII
Wiesława Olczykowska
 

Inne zadania biblioteki pedagogicznej

Urszula Franas-Mirowska
Organizacja i zarządzanie biblioteką akademicką w kontekście zmian w szkolnictwie wyższym - refleksje ogólne


WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA

Sylwia Madalińska
  Muminki w pracy pedagogicznej
Katarzyna Krogulska
  podaj.net - wymień się książkami


NARZĘDZI@

Marcin Roszkowski
  Wybrane narzędzia zarządzania informacją osobistą
Sebastian Dawid Kotuła
  Metoda WebQuest w pracy bibliotekarza szkolnego
 
Książki, które warto przeczytać
 
Twórcy literatury naszego regionu

Z DOŚWIADCZEŃ
Anna Marcol
  Nowe formy współpracy z lokalnym środowiskiem w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach
Paweł Reising
  "Kurier - Kultura i Rzeczywistość" - 5 lat edukacyjnego czasopisma

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Sylwia Kubicka
 

Konkurs fotograficzny "Przyrodnicze wędrówki po Polsce" - sprawozdanie

 


EKO-LINK

Dagmara Roszkowska
  Ministerstwo Środowiska dla dzieci
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2-3/2007 (22/23) wrzesień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/2-3/index.htm. - ISSN 1732-7008