WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 2-3(22/23), WRZESIEŃ 2007PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2007 nr 2-3 | Konkurs fotograficzny ...

Sylwia Kubicka
nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Konkurs fotograficzny "Przyrodnicze wędrówki po Polsce" - sprawozdanie  
     
 

     Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim w ramach programu ekologicznego "Multimedialna Pracownia Ekologiczna" zorganizowała konkurs fotograficzny pn. "Przyrodnicze wędrówki po Polsce".
    W konkursie brało udział 33 uczestników. Byli to uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół regionu piotrkowskiego. Otrzymaliśmy również 3 fotografie od uczniów z Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach.
    Zdjęcia oceniało fachowe jury w składzie:
- przewodniczący - Czesław Abratkiewicz,
- członek - Zbigniew Kołudzki,
- członek - Jarosław Mizera,
- członek - Jerzy Kański.
     W sumie jury oceniło 83 zdjęcia, wykonane dowolną techniką. Fotografie były kodowane. Numer zdjęcia był jednocześnie numerem znajdującym się na karcie zgłoszenia danego ucznia. Poza tym na zdjęciach znajdowały się takie informacje, jak:
- tytuł zdjęcia,
- miejsce wykonania fotografii,
- wiek uczestnika.
     Fotograficy wyrazili podziw dla uczestników, którzy pomimo swojego młodego wieku i amatorstwa potrafili zrobić tak ciekawe zdjęcia. Wybór był bardzo trudny.
    Obrady przebiegały w atmosferze burzliwej. Każdy z jurorów miał swoich faworytów. Ustalili oni, że wybiorą takie zdjęcia, które będą najbardziej dojrzałe, profesjonalne, zdjęcia posiadające swój niepowtarzalny nastrój, światło, zdjęcia pokazujące indywidualne, oryginalne ujęcie tematu.
    Po obejrzeniu wszystkich zdjęć jury wyłoniło następujących zwycięzców:
I miejsce - Agata Połeć - III Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim
II miejsce - Michał Bodio - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
III miejsce - Dominika Dopieralska - Liceum Ogólnokształcące nr 5 przy ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
Komisja konkursowa przyznała także 3 wyróżnienia, które otrzymali:
- Paulina Wochnik - Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach
- Filip Kołaczkowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim
- Anna Bodana - Gimnazjum nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

    2.06.2007 r . w czytelni biblioteki odbył się finał konkursu fotograficznego. Pani dyrektor, Wiesława Olczykowska przywitała zebranych, dziękując im za przybycie. Następnie poprosiła jednego z jurorów - Jarosława Mizerę o podzielenie się z obecnymi swoimi refleksjami na temat nadesłanych zdjęć oraz kryteriów wyboru prac nagrodzonych.
    Po wystąpieniu Jarosława Mizery, który bardzo żywo i ciekawie opowiadał o pracy jury i swoich odczuciach, nastąpiło to, na co czekali wszyscy uczestnicy konkursu - wręczenie dyplomów i nagród. Zwycięzcy otrzymali m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, kamerę internetową, jak również odtwarzacz MP3. Pozostali uczestnicy konkursu obok pamiątkowego dyplomu otrzymali albumy fotograficzne, długopisy "Parker", myszki optyczne oraz nagrody książkowe.
Oczywiście zorganizowanie konkursu oraz zakup cennych nagród nie byłby możliwy bez wsparcia sponsorów, takich jak:

  • Krzysztof Chojniak - Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
  • Waldemar Kelm,
  • Andrzej Rozpędek - prezes Handlowo - Usługowej Spółdzielni Pracy "HANPOL",
  • Adam Banaszczyk - prezes zarządu EMERSON Polska,
  • Barbara i Jacek Stachowiakowie,
  • Piotr Bartkiewicz,
  • Konrad Wróbel,
  • Firma "Omega",
  • Cukiernia "KLEMENT",
  • Hurtownia Papiernicza "DANWOY" oraz sponsorzy indywidualni.


    Następnie organizatorzy zaprosili uczestników na przygotowany wcześniej poczęstunek. W czasie poczęstunku wszyscy uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w konkursie, oglądali wystawę zdjęć swoich i kolegów, jak również pozowali do pamiątkowych zdjęć.
    Na zakończenie finału organizatorzy zaprosili wszystkich do sali na projekcję filmu pt. "Marsz pingwinów".

 
 

 

Konkurs fotograficzny "Przyrodnicze wędrówki po Polsce" - sprawozdanie / Sylwia Kubicka // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2-3/2007 (22/23) wrzesień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/2-3/070209.htm. - ISSN 1732-7008