WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 2-3(22/23), WRZESIEŃ 2007PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2007 nr 2-3 | Książki, które ...

oprac. Sylwia Kubicka
nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Książki, które warto przeczytać  
     
 

CYGAL Krystyna, KUCZERA Beata : W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe "FOSZE", 2007

    Jest to ciekawa i bardzo przydatna pozycja nie tylko dla nauczycieli wychowawców, ale także dla nauczycieli przyrody i języka polskiego, gdyż materiał w niej zawarty można wykorzystać na zajęciach z przyrody czy języka polskiego.
    Jest to zestaw kilkunastu scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów klas IV-VI. Prezentowany przez autorki materiał obejmuje tematykę ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej. Omawiane w scenariuszach zagadnienia związane z ekologią, socjologią i psychologią a także zdrowiem i szeroko pojętą edukacją zdrowotną, mają na celu pomóc uczniom dostrzec piękno otaczającej natury, ale jednocześnie nauczyć odpowiedzialności za świat przyrody, którego przecież wszyscy jesteśmy częścią oraz zdrowie swoje i innych ludzi.
    Każdy scenariusz został wzbogacony o przykłady ciekawych kart pracy, zagadek czy ankiety pt."Twoja ulubiona forma wypoczynku".
    Na pewno zastosowanie tych środków sprzyja twórczej aktywności dzieci, wyzwalając ich naturalną ekspresję.
    Autorki zapewniają, że przedstawione pomysły zostały sprawdzone w czasie zajęć szkolnych z uczniami i są możliwe do realizacji.
    Książka warta polecenia dla nauczycieli, którzy chcą zadać sobie trud prowadzenia zajęć twórczych, wykazując się przy tym kreatywnością i pomysłowością.
    Materiały tu zawarte pomogą również uczniom szybciej i trwalej przyswoić nowe treści.

 

SZUKAŁEM Was. : scenariusze godzin wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / red. Teresa Król, Anna Grochowska - Piróg. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

     Książka ta, przeznaczona dla uczniów I i II klas szkół ponadgimnazjalnych, zawiera scenariusze godzin wychowawczych. Scenariusze te dotyczą bardzo ważnych problemów, z którymi młodzież spotyka się w życiu. Dotyczą one zagadnień związanych między innymi:

 • z odpowiedzialnością za siebie i innych;
 • z człowieczeństwem;
 • z miłością jako uczuciem kierującym naszymi działaniami;
 • z cierpieniem;
 • z życiem jako wartością nadrzędną;
 • z wolnością;
 • z rodziną;
 • z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz jego nauką;

dotyczą również zagadnień związanych z 25-letnim pontyfikatem Jana Pawła II oraz jego znaczeniem dla wspólnego mu pokolenia.
    Autorzy oparli scenariusze zajęć wychowawczych o listy, encykliki, adhortacje, homilie oraz orędzia Ojca Świętego. Każdy scenariusz zawiera:

 • cele lekcji;
 • formy i metody pracy;
 • materiały i środki dydaktyczne;
 • literaturę, jaka została wykorzystana w danym scenariuszu;
 • wprowadzenie do tematu lekcji;
 • rozwinięcie;
 • zakończenie.

    Poza tym autorzy dołączyli załączniki, którymi są karty pracy, teksty listów, fragmentów adhortacji, homilii czy encyklik, jak również przykłady testów sprawdzających wiadomości do poszczególnych scenariuszy zajęć.
    Autorzy ułatwili również nauczycielom zebranie materiałów do prowadzenia lekcji wychowawczych poprzez zamieszczenie gotowych tekstów, które można wykorzystać do wykonania foliogramów bądź prezentacji multimedialnej.
    Pozycja ta warta jest polecenia, bowiem stanowi bogate źródło informacji merytorycznej i metodycznej.
    Myślę, że scenariusze te może wykorzystać każdy nauczyciel, ponieważ tematyka poruszana w nich jest uniwersalna.

 
 

 

Książki, które warto przeczytać / oprac. Sylwia Kubicka // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2-3/2007 (22/23) wrzesień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/2-3/070206.htm. - ISSN 1732-7008