ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Grabowska
Katarzyna Krogulska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Ewa Musiał
 

"Praca pedagogiczna z czytelnikami". Program autorski realizowany w ramach pracy biblioteki z uczniami klas 0-VI

Ewa Musiał
Dzieje pisma, książki i innych przekazów medialnych. Scenariusz lekcji dla klasy IV
Wiesława Olczykowska
  Czym dla ciebie jest patriotyzm? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas ponadgimnazjalnych
Janina Moskalczuk
  Motywy świąteczne  


NARZĘDZI@

Marcin Roszkowski
  Dziedzinowe systemy hipertekstowe jako źródło informacji dla nauczycieli bibliotekarzy
 
Książki, które warto przeczytać
 
Twórcy literatury naszego regionu

Z DOŚWIADCZEŃ
Anna Antczak
  Kilka słów o programie CEO - Literacki Atlas Polski

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Sylwia Kubicka
 

Drzewa (drzewo-dłoń, drzewo-krzesło, drzewo-parasol, drzewo-but). Scenariusz warsztatów plastyczno-ekologicznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

  Aneta Gnyp
 

Poznajemy zwierzęta Australii. Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla klas IV-VI z wykorzystaniem technik multimedialnych

  Zofia Porwolik, Urszula Kwapie
 

Las i jego rola w przyrodzie. Cykl zajęć dla klas II-III szkoły podstawowej prowadzonych w ramach szkolnego programu ekologiczno-turystycznego "Mały Ekoturysta"

 


EKO-LINK

Dagmara Roszkowska
  Towarzystwo Ekologiczno-Społeczne "Wolę być"
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2007 (21) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2007. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/1/index.htm. - ISSN 1732-7008