ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska
Sylwia Kubicka
Sylwia Madalińska
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z TEORII
Sylwia Kubicka
  Biblioteka jako miejce rozwoju zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów

AWANS ZAWODOWY
Iwona Ziajka
  Przydatność gromadzonych zestawień tematycznych. Opis i analiza przypadku 

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Aneta Gnyp, Sylwia Kubicka, Dagmara Roszkowska
 

"Medialna podróż w krainę książki i informacji" - program rozwoju kultury czytelniczej i medialnej wśród dzieci i młodzieży Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Dorota Filipczak
Usprawnienie dostępu czytelnika do poszczególnych zbiorów BPP. Program
Sylwia Madalińska
  Bełchatów i region bełchatowski w beletrystyce
Sylwia Madalińska
  PIOTRKOVIANA - komputerowa kartoteka zagadnieniowa o regionie piotrkowskim 
Beata Adamus
  Oblicza mediów. Scenariusz zajęć dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem technik multimedialnych
Katarzyna Krogulska
  Źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie. Scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Sylwia Brzeżańska, Aneta Gnyp, Sylwia Kubicka, Wiesława Olczykowska
  Cała Polska Czyta Dzieciom. Scenopis imprezy zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim
 
Książki, które warto przeczytać
 
Twórcy literatury naszego regionu

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Dagmara Roszkowska
  Biblioteka czytała dzieciom...

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Aneta Gnyp
 

Zwierzęta wodne i wodno-lądowe. Scenariusz zajęć dla klas II-III szkoły podstawowej

  Grażyna Lewińska
 

Zioła jako naturalne, biologicznie czynne substancje. Wycieczka

  Grażyna Lewińska
 

Zioła lecznicze i przyprawy. Scenariusz lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej

  Marcin Sitarek
 

Pestycydy w środowisku naturalnym. Podstawowe wiadomości o pestycydach (fragment pracy doktorskiej)


EKO-LINK

Dagmara Roszkowska
  Serwis Ekologiczny Proekologia
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2006 (19/20) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/2-3/index.htm. - ISSN 1732-7008