WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 3/4(19/20), GRUDZIEŃ 2006PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2006 nr 3/4 | Zwierzęta wodne ...

Aneta Gnyp
nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Zwierzęta wodne i wodno-lądowe.
Scenariusz zajęć dla klas II-III szkoły podstawowej
 
     
 

Temat : Zwierzęta wodne i wodno-lądowe

Cele ogólne:
- poznanie zwierząt wodnych i wodno-lądowych
- uwrażliwienie na los tych zwierząt
- uświadomienie roli tych zwierząt w przyrodzie

Cele operacyjne:
Uczeń:
- pozna zwierzęta całkowicie uzależnione od środowiska wodnego,
- pozna zwierzęta, których przyjście na świat odbywa się w wodzie,
- pozna zwierzęta, które w wodzie zdobywają pokarm i schronienie,
- pozna pojęcia: płazy, ryby,
- dostrzeże zależność zwierząt wodnych od środowiska, w którym żyją,
- będzie właściwie posługiwał się pojęciami: zwierzęta wodne, zwierzęta wodno-lądowe,
- pozna cechy ryb,
- pozna niezwykłych mieszkańców mórz i oceanów (płetwala błękitnego i najeżkę)

Metody:
-
z użyciem komputera
- pogadanka
- pokaz

Formy pracy:
-
indywidualna
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- komputer
- projektor
- programy multimedialne "Poznaj Świat. Przyroda i my", "Encyklopedia przyrody" - Optimus Pascal
- film DVD - "Tajemnice oceanu", scena 21 pt. "Płetwal błękitny"
- prezentacja w programie PowerPoint "Ryby", "Zwierzęta wodno-lądowe"
- wiersz Jana Brzechwy pt. "Żaba"
- karta pracy dla każdego ucznia

Przebieg zajęć

1. Powitanie uczniów przez nauczycielkę.

2. Nawiązanie do tematu zajęć.
Odczytanie zagadki
"Życie czerpie z niej przyroda.
Co to jest?
Już wiecie ... (woda)

3. Charakterystyka środowiska wodnego.
Nauczycielka zadaje uczniom pytania:
* Jakie warunki mają rośliny i zwierzęta do życia w wodzie?
* Które czynniki warunkują życie w wodzie?
* Jak zmieniają się warunki w wodzie ?

4. Uświadomienie różnorodności świata zwierzęcego w środowisku wodnym.
* Jakie znacie zwierzęta żyjące w wodzie?
*
Które ze zwierząt wodnych należą do największych, a które są organizmami mikroskopijnej wielkości?

  • Pantofelek - zwierzę o mikroskopijnych rozmiarach - slajd z prezentacji wyświetlony na ekranie
  • Projekcja filmu DVD "Tajemnice oceanu" - scena 21 "Płetwal błękitny"

5. Zwierzęta całkowicie uzależnione od środowiska wodnego.
* Jakie zwierzęta nie mogą żyć bez wody?
* Dlaczego ryby nie mogą żyć na lądzie i jak przystosowały się do życia
w wodzie?
Prezentacja w programie PowerPoint "Ryby" - omówienie budowy ryb na przykładzie karpia; przystosowanie ryb do życia w wodzie; ryby polskich rzek, jezior i stawów oraz ryby Bałtyku.

  • Program multimedialny "Poznaj Świat. Przyroda i my. Dział "Zwierzęta" - gra nr 15 - Co to są ryby. Gra polega na tym, aby wybrać z różnych grup zwierząt ryby i inne niż ryby.

Ryby

Inne niż ryby

  • Zaprezentowanie programu multimedialnego - Encyklopedia przyrody - film pt. "Obrona najeżki"

6. Poznanie zwierząt, których przyjście na świat odbywa się w wodzie (płazy: żaba, ropucha, traszka, salamandra).
Prezentacja w programie PowerPoint "Zwierzęta wodno-lądowe"
Nauczycielka pyta uczniów: Jakie zwierzęta żyją na lądzie, ale potrzebują wody, aby złożyć w niej jaja?
Nauczycielka omawia wygląd żaby, ropuchy; przypomina o potrzebie chronienia tych zwierząt.
Cechy płazów, ich przedstawiciele, rozwój na przykładzie żaby - jaja, larwy (kijanki), dorosłe osobniki (żaby).
Zaprezentowanie programu multimedialnego "Poznaj Świat. Przyroda i my - ćwiczenie nr 12 - rozwój żaby
Nauczycielka odczytuje wiersz Jana Brzechwy pt. Żaba".

7. Zwierzęta, które zdobywają w wodzie pokarm i schronienie.
* Które zwierzęta zdobywają w wodzie pokarm, choć żyją na lądzie ?
ssaki: bóbr, wydra - omówienie trybu życia, pokaz zdjęć tych zwierząt - Encyklopedia zwierząt - ssaki

8. Utrwalenie wiadomości o poznanych zwierzętach. Zabawa "prawda-fałsz".
Nauczycielka odczytuje zdania o poznanych zwierzętach wodnych i wodno-lądowych. Zabawa polega na tym, że jeżeli zdanie będzie prawdziwe, uczniowie stoją w miejscu, jeżeli zaś zdanie będzie fałszywe, to na znak protestu podskoczą jeden raz.
- Ryba oddycha płucami.
- Płetwal błękitny - to największe zwierzę świata.
- Ropucha szara potrafi latać.
- Żaba jest małym ssakiem.
- Najeżka - to niezwykła ryba.
- Przysmakiem ropuchy są owady.
- Wydra nie potrafi pływać.
- Bóbr buduje nawodne domki - żeremie.

9. Rozdanie uczniom kart pracy.

10. Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.

11. Podsumowanie zajęć i zakończenie.

 

Bibliografia:
KONIECZNA Anna, GRODZKA-JURCZYK Eugenia Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3. Przewodnik metodyczny. Cz. 3 Warszawa 2001, ISBN 83-02-08017-9
SCHMITD Hanna Dlaczego należy chronić płazy? "Biologia w Szkole" 2006 nr 2 s. 104

 
 

 

Zwierzęta wodne i wodno-lądowe : scenariusz zajęć dla klas II-III szkoły podstawowej / Aneta Gnyp // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3-4/2006 (19/20) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/3-4/060312.htm. - ISSN 1732-7008