ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska
Sylwia Kubicka
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

ROZWÓJ ZAWODOWY
Dorota Bańska
Program praktyk pedagogicznych studentów w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Iwona Ziajka
 

Ewidencja zbiorów. Cz.2

Dorota Filipczak
Źródła informacji w bibliotece - katalogi. Konspekt zajęć dla klas gimnazjalnych
Edyta Wróbel
  Radio czy telewizja? Oceniamy media. Konspekt lekcji dla klas gimnazjalnych
Teresa Dryja, Joanna Klechowska
  Henryk Sienkiewicz 1846-1916. Scenariusz wystawy
 
Książki, które warto przeczytać

RELACJE I SPRAWOZDANIA
Elżbieta Wójcik, Katarzyna Salska-Kopeć
  Znaki własnościowe na książkach i ich znaczenie dla historii bibliotek - kilka refleksji po interesującym wykładzie
Iwona Bartczak, Elżbieta Wójcik, Katarzyna Salska-Kopeć
  "Biblioteka - centrum zarządzania informacją" - sprawozdanie z konferencji

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Iwona Bartczak, Elżbieta Wójcik, Katarzyna Salska-Kopeć
 

Ziemia planetą wiecznie zieloną. Scenariusz ekologicznych zajęć warsztatowych dla kl. II szkoły podstawowej

  Grażyna Lewińska
 

Charakterystyka środowiska gminy Rozprza. Konspekt zajęć dla klasy VI szkoły podstawowej

  Aneta Gnyp
 

W świecie wilgotnych lasów równikowych. Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla klasy VI

  Aneta Gnyp, Sylwia Kubicka
 

Scenariusz konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pod hasłem "Barwy przyrody"

 


EKO-LINK

Dagmara Roszkowska
  Fundacja Nasza Ziemia
   
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2/2006 (18) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/2/index.htm. - ISSN 1732-7008