ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska
Sylwia Kubicka
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z TEORII
Iwona Bartczak, Katarzyna Salska-Kopeć
Działalność informacyjna bibliotek w państwach Unii Europejskiej - kilka refleksji

ROZWÓJ ZAWODOWY
Janina Moskalczuk
  Opis i analiza wdrożenia w bibliotece szkolnej programu pt. Żeglując po Internecie
Janina Moskalczuk
  Analiza problemowa na przykładzie patrona szkoły - Stefana Żeromskiego. Studium problemu
Beata Adamus
  Plan wynikowy programu edukacji czytelniczej i medialnej realizowanego w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2003-2005

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Iwona Ziajka
 

Ewidencja zbiorów. Cz.1

Sylwia Kubicka
Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego. Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas "0" oraz I-III szkoły podstawowej
Jolanta Zielonka, Żaneta Cypel
  Materiały do konkursu czytelniczego "Quo vadis w przekazie książkowym i filmowym"
 
Książki, które warto przeczytać

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Wiesława Olczykowska
  Działania ekologiczne Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2005
  Aneta Gnyp
  Co należy robić, aby być zdrowym? Scenariusz lekcji ekolgicznej dla klas II-III, przeprowadzonej w Ekologicznej Pracowni Multimedialnej BPP
  Grażyna Lewińska
  Racjonalne gospodarowanie wodą w domu. Scenariusz godziny wychowawczej
  Grażyna Lewińska
  Poznajemy życie na łące. Lekcja z edukacji ekologicznej dla klasy II szkoły podstawowej
 
Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
 
 
 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2006 (17) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2006. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/1/index.htm. - ISSN 1732-7008