ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska

Sylwia Kubicka
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

   
 

WAŻNE WYDARZENIA
Wiesława Olczykowska
55-lecie Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim 

ROZWÓJ ZAWODOWY
Janina Moskalczuk
 

"Bank Informacji Pedagogicznej" - program gromadzenia w bibliotece szkolnej dokumentów opracowanych przez nauczycieli

Janina Moskalczuk
Opis i analiza przedsięwzięcia "Bank Informacji Pedagogicznej"


WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA

Aneta Rudnik
  Formułowanie zapytań elementarnych i złożonych w programie SOWA-TCP - przykłady
Elżbieta Stawowa
  Jak korzystać z encyklopedii i słowników? Scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych  
Jolanta Zielonka, Żaneta Cypel
  Materiały do konkursu czytelniczego pt. "Czy znasz treść Pana Tadeusza Adama Mickiewicza?"  
Aneta Gnyp, Sylwia Kubicka, Dagmara Roszkowska  
  Oficyny wydawnicze w Internecie. Strony WWW i księgarnie online  
 
Książki, które warto przeczytać
 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Aneta Gnyp
  Przyroda a twórczość plastyczna dziecka 
  Anna Pawłowska
  Polubić dżdżownice. Konspekt zajęć w przedszkolu z dziećmi 6-letnimi
  Elżbieta Dziuba
  Scenariusz "Konkursu Ekologicznego"
Sylwia Kubicka
  "Podwodna Odyseja". Scenariusz zajęć dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Grażyna Lewińska
  Jak żyć w zgodzie z przyrodą. Scenariusz godziny wychowawczej 
 
EKO-LINK
  Dagmara Roszkowska
  Na ratunek Ziemi
 

 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 4/2005 (16) grudzeń. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2005. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/4/index.htm. - ISSN 1732-7008