WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 4(16), GRUDZIEŃ 2005PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2005 nr 4 | Polubić dżdżownice ...

Anna Pawłowska
nauczycielka Przedszkola Samorzadowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Polubić dżdżownice. Konspekt zajęć w przedszkolu z dziećmi 6-letnimi  
     
 

TEMAT: Polubić dżdżownice.

zamierzenia edukacyjne:
- odtwarzanie środowiska naturalnego,
- poznawanie budowy i pożyteczności dżdżownic,
- wzbudzanie szacunku do wszystkich istot żywych,
- pokonywanie uprzedzeń do małych zwierząt,
- naśladowania zwierząt,
- obserwacja przyrody,
- nazywanie pór roku w kolejności,
- porównywanie liczebności zbiorów,

środki realizacji: szklane akwarium, piasek, ziemia ogrodowa, łopatki, żywe dżdżownice, suche liście, lupy, podstawki, woda, "Zagadki dla najmłodszych", napisy do globalnego czytania, ilustracje, szarfa, "Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka"

 

Przebieg zajęć:

I
1. Wycieczka do ogrodu przedszkolnego - obserwacja przyrody - opisywanie wyglądu drzew, nazywanie spotkanych zwierząt, roślin itp.

2. Nazywanie pór roku w kolejności i ich cech charakterystycznych.

3. Słuchanie i rozwiązywanie zagadek o małych zwierzętach:

biedronka
W kropki ma spódnicę,
chętnie zjada mszyce.

              pszczoła
       Robotnice brzęczące
       w dzień pracują na łące.
       Mają dużo roboty, bo
       zbierają miód złoty.
       

                     żaba
                     Nie chodzą, lecz
                     skaczą, nad stawem
                     mieszkają. Gdy
                     wieczór zapadnie,
                     na głosy kumkają.
                     

       motyl
       Skrzydełka mam jak
       płatki, choć sam nie
       jestem kwiatem.
       I nad kwiatami w
       słońcu wesoło
       fruwam latem.
       

świerszcz
Zimą za kominem,
latem w trawie cyka.
Czy odgadliście już,
co to za muzykant?

              mucha
              Chodzi znakomicie
              po ścianach i suficie.
              Dokucza nam w lecie.
              Czarna jest, jak wiecie.
              

pająk
Kto to cienkie
nici snuje, swojej
pracy nie żałuje i
robi z nich cienkie
sieci, w które
czasami mucha wleci.

       dżdżownica
       Spulchnia ziemię. Acha....
       początek nazwy z deszczu
       ma.

4. - Jak myślicie, czy te zwierzęta są w przyrodzie potrzebne? Dlaczego? - wypowiedzi dzieci na ten temat.

5. Poszukiwanie tych zwierząt w ogrodzie. Określanie miejsc, w których mogłyby występować.

6. Wykopanie delikatne dżdżownic i przyniesienie ich do budynku przedszkola.

II
7. Oglądanie dżdżownic w kilkuosobowych grupach pod lupą - opisywanie ich budowy przez dzieci - wysuwanie przypuszczeń na temat powodów ich budowy.

8. Urządzanie terrarium w celu poznania życia dżdżownic: do akwarium wkłada się warstwy ziemi ogrodowej i piasku, zwiędłych liści i suchych gałązek, włożenie dżdżownic, polanie ziemi wodą i przykrycie kartonowym wiekiem.

9. Rysowanie przez dzieci terrarium.

10. Dokonywanie przez dzieci analizy słuchowej wyrazów: motyl, dżdżownica, żaba, woda, mucha itp. Podawanie liczby sylab, głosek, wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

11.Odczytywanie globalne napisów: ZIEMIA, BIEDRONKA, MOTYL, DŻDŻOWNICA, WODA, ŻABA.

12. Naśladowanie ruchów dżdżownic - dzieci kładą się na podłodze i poruszają się jak obserwowane dżdżownice: kurczą się i wyciągają, przemierzając salę.

13. Obserwacja dżdżownic w terrarium (obserwacja może odbywać się przez kilka dni) - wyciąganie wniosków przez dzieci, że dżdżownice na cieńszym końcu mają otwór gębowy, drugi koniec jest spłaszczony; nie mają oczu, uszu; robią w ziemi korytarze, spulchniając ziemię. Są pożyteczne, ponieważ pomagają roślinom rosnąć.

14. Wyjęcie dżdżownic, położenie ich na dziecięcych dłoniach, delikatne głaskanie, wyczuwanie ich ruchów, itp.

15. Oglądanie ilustracji różnych zwierząt - wybieranie tych, które żywią się dżdżownicami (np. krety, ptaki, jeże, myszy) i przywieszanie ich w oznaczonym szarfą miejscu. Określenie ich liczby, podanie, o ile jest ich więcej od widocznych na obrazku dżdżownic.

III
16. Wydzieranka z papieru kolorowego "Kolorowe dżdżownice".

17. Rozmowa na temat "Czy brzydzę się lub boję dżdżownicy?"

UWAGA: ważne jest, aby dzieciom uświadomić konieczność umieszczenia dżdżownic w naturalnym środowisku - tam, skąd zostały wykopane - po zakończonych obserwacjach i doświadczeniach. Najlepiej wspólnie z dziećmi "oddać" je naturze.
 
 

 

Polubić dżdżownice : konspekt zajęć w przedszkolu z dziećmi 6-letnimi / Anna Pawłowska // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 4/2005 (16) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2005. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/4/050410.htm. - ISSN 1732-7008