ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska

Sylwia Kubicka
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z TEORII
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2004/2005 w obszarze "Rozwój zawodowy nauczycieli bibliotekarzy" 

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Elżbieta Fiderek
 

Rola czytania w życiu człowieka. Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla kl. IV szkoły podstawowej

Jolanta Zielonka
Zbiory biblioteki pedagogicznej dotyczące profilaktyki uzależnień. Konspekt lekcji bibliotecznej
Sylwia Kubicka
  Ilustracja baśni Hansa Christiana Andersena pt.: "Dziewczynka z zapałkami". Scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej
Elżbieta Stawowa
  Praktyczne sporzadząnie bibliografii załącznikowej do okreslonego tematu. Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych
Aneta Rudnik
  Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej. Konspekt lekcji w szkole ponadgimnazjalnej  
Iwona Klukowska
  Wystawa biblioteczna jako wizualna forma pracy z czytelnikami - scenariusz 
Aneta Rudnik  
  "W kręgu literatury dla młodzieży" - konkurs czytelniczy dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej 
 
Książki, które warto przeczytać

Z DOŚWIADCZEŃ
Salomea Mandat
  Praca Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Filii w Pabianicach na rzecz lokalnego środowiska

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Grażyna Lewińska
  Przegląd "darów jesieni". Lekcja z edukacji ekologicznej dla klasy II szkoły podstawowej 
  Grażyna Lewińska
  Jakie drzewa i krzewy rosną wokół szkoły? Wycieczka do parku krajobrazowego przed szkołą dla klasy I szkoły podstawowej
   
 
EKO-LINK
  Dagmara Roszkowska
  Program Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk
 

 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3/2005 (15) wrzesień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2005. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/3/index.htm. - ISSN 1732-7008