ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska

Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik
Sylwia Wydra

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z TEORII
Beata Adamus
Internet jako źródło wiedzy i zagrożenia 

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Aleksandra Stronka
 

W labiryncie publikacji i wydawnictw, czyli jak poruszać się po świecie książek. Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w liceach ogólnokształcących

Julita Kubicka
"Czy "nie widzieć" znaczy tyle samo, co "nie wiedzieć"? Scenariusz zajęć zintegrowanych dla kl. II szkoły podstawowej 
Kinga Mackiewicz-Witek
  Zabytki Łodzi wczoraj i dziś. Projekt dla klasy I liceum z przedmiotu Wiedza o kulturze
Jolanta Zielonka
  Wydawnictwa informacji bezpośredniej w pracy własnej ucznia. Konspekt lekcji dla klasy II liceum 
Aneta Gałązka
  Biblioteka Pedagogiczna i jej zadania. Konspekt lekcji w szkole ponadgimnazjalnej 
 
Książki, które warto przeczytać

Z DOŚWIADCZEŃ
Joanna Plaszewska
  Zbiory Specjalne w bibliotece gimnazjalnej 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Renata Goworek
  Ślubowanie ekologiczne przedszkolaków. Scenariusz zajęć otwartych dla grupy 4-latków 
  Grażyna Lewińska
  Zioła lecznicze i przyprawy. Scenariusz zajęć ze ścieżki ekologicznej dla klas szkoły podstawowej
  Grażyna Lewińska
  Ekosystem leśny. Konspekt lekcji dla kl. V szkoły podstawowej
  Aleksandra Broszkiewicz
    "Zwiastuny wiosny". Materiały do konkursu przyrodniczego dla klas I-III
  Julita Kubicka
    Jak unikać dymu papierosowego? Konspekt zajęć z realizacji programu "Edukacja antynikotynowa" 
 
EKO-LINK
  Dagmara Roszkowska
  Ekologia w Internecie
 

 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 2/2005 (14) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2005. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/2/index.htm. - ISSN 1732-7008