ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska

Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z TEORII
Izabela Kamasz
Jakość w bibliotece. Współczesna filozofia jakości i mierzenia jakości pracy
Agata Cybulska
Biblioteka szkolna w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym
Dagmara Roszkowska
Organizacja pracy wydawniczej w bibliotece pedagogicznej

ROZWÓJ ZAWODOWY
Sylwia Brzeżańska
  Schemat katalogów metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów i podręczników wprowadzonych w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tybunalskim - przedsięwzięcie

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Jolanta Zielonka
 

Metody i formy aktywizujące czytelnictwo uczniów w pracy nauczyciela bibliotekarza

Joanna Woźniak
Rola księgozbioru domowego. Scenariusz lekcji w klasie VI
Elżbieta Stawowa
  Multimedia źródłem informacji na przykładzie Multimedialnej Encyklopedii PWN - Ziemia. Konspekt lekcji bibliotecznej dla I klasy gimnazjum
 
Książki, które warto przeczytać

Beata Szulc-Krajka
Recepcja twórcza Mikołaja Reja - zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Aneta Gnyp
  Las i jego mieszkańcy. Ptaki i ssaki chronione. Scenariusz lekcji ekologicznej dla klas IV-VI, przeprowadzonej w Pracowni Multimedialnej BPP
  Grażyna Lewińska
  Opakowany świat - wspólny problem, wspólna odpowiedzialnosć. Scenariusz lekcji dla szkoły podstawowej
  Sylwia Wydra
  Światowa Deklaracja Praw Zwierząt. Scenariusz lekcji z ekologii dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 
EKO-LINK
  Dagmara Roszkowska
  Towarzystwo Ekologiczne "Ziemia Przede Wszystkim"
 

 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2005 (13) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2005. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/index.htm. - ISSN 1732-7008