ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z TEORII
 

System mierzenia jakości w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i w Filiach


ROZWÓJ ZAWODOWY
Ewa Bińkiewicz
  Katalogowanie podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych w komputerowym programie SOWA. Studium przypadku
Sylwia Brzeżańska
  Polityka gromadzenia zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Opis i analiza przypadku

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Julita Kubicka
Biblioterapia w nauczaniu indywidualnym
Wanda Gemel-Jaszczak
"Ferie z książką". Konkurs czytelniczy przeznaczony dla uczniów gimnazjum
Beata Szulc-Krajka
Mikołaj Rej z Nagłowic - "ojciec literatury polskiej". Scenariusz wystawy

Z DOSWIADCZEŃ
Marcin Roszkowski
Problemy z ewidencją wydawnictw ciągłych w systemie bibliotecznym SOWA
 
Książki, które warto przeczytać

Maria Pomorska
Drama w nauczaniu gimnazjalnym. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Grażyna Lewińska
    Zwierzę nasz brat - czy stosunek człowieka do zwierząt może być miarą cywilizacji? Scenariusz zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej
  Sylwia Wydra
  Katastrofy ekologiczne. Scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych
  Ewa Kotlicka, Anna Podsadna
    Światowy Dzień Wody - 22 marca. Konspekt zajęć z edukacji ekologicznej dla uczniów - wychowanków SOSW w Radomsku
  Aneta Gnyp
  Edukacja ekologiczna w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
 
EKO-LINK
  Dagmara Roszkowska
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
 

 

Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 4/2004 (12) grudzień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/4/index.htm. - ISSN 1732-7008