ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 

 

WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z TEORII
Mariola Szymczak
  Wojewódzki zespół problemowo-zadaniowy do spraw standardów jakości pracy bibliotek pedagogicznych
Maria Sikorska
  Wspomnienie o arcyilustratorze

DZIEJE KSIĄŻKI
Dorota Filipczak
  Czasopiśmiennictwo piotrkowskie do wybuchu pierwszej wojny światowej  

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Iwona Barczak
  Nie bójmy się "trudnych" filmów na lekcjach języka polskiego - "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy
Sylwia Wydra
  Historia książki. Konspekt lekcji bibliotecznej dla klas II-VI szkoły podstawowej
Elżbieta Stawowa
  Katalogi biblioteczne jako informatory o zbiorach w bibliotece. Scenariusz lekcji dla gimnazjum
Ewa Arkuszewska, Beata Dąbek, Mariola Kanas, Katarzyna Leśniewska
  Spotkania z wyobraźnią - arteterapia. Program edukacyjno-terapeutyczny
Krystyna Marczewska
Boże Narodzenie w Szkole Polskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w USA
 
Książki, które warto przeczytać

Barbara Michałek
  Biblioteki narodowe na świecie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Grażyna Lewińska
    Formy ochrony przyrody w Polsce. Scenariusz lekcji przyrody dla klas IV-VI szkoły podstawowej
  Aneta Gnyp
    Zwierzęta domowe - nasi milusińscy. Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla klas I-III szkoły podstawowej
  Danuta Wąsowicz
  Otwieramy wrota lasu. Scenariusz zajęć dla klasy I
  Elżbieta Dziuba
  Akcja Sprzątanie Świata w Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Piotrkowie Tryb.
  Ewa Domin
  Woda jest życiem
 
EKO-LINK
  Aneta Gnyp
  Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
 
Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3/2004 (11) wrzesień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/3/index.htm. - ISSN 1732-7008