WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 3(11), WZRESIEŃ 2004PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2004 nr 3 | Otwieramy wrota ...

Danuta Wąsowicz
nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie

 
  Otwieramy wrota lasu. Scenariusz zajęć dla klasy I szkoły podstawowej  
     
 

Temat: Otwieramy wrota lasu

Cele:
* Słuchanie i poznawanie ciekawostek z życia zwierząt leśnych, rozpoznawanie i nazywanie niektórych zwierząt,
* Rozpoznawanie postaci z bajek na obrazkach i dobieranie ich w pary,
* Układanie zdań z rozsypanki sylabowej,
* Utrwalenie wprowadzonych cyfr oraz dodawania w zakresie 5,
* Uzupełnianie krzyżówki, kolorowanie obrazka wg określonego kodu, dopasowywanie zwierząt do swoich domków,
* Naśladowanie charakterystycznych zachowań i ruchów zwierząt leśnych,
* Czytanie sylab zgodnie z podanym rytmem, z uwzględnieniem pauzy,
* Zainteresowanie światem przyrody,
* Uświadomienie ogromnego znaczenia lasu dla życia zwierząt i dla nas.

Metody: słowna, oglądowa (obserwacja, pokaz), czynnościowa.

Forma: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: rozsypanka literowa i sylabowa, kaseta magnetofonowa, karty typu "Piotruś", zdjęcia zwierząt leśnych, album "Tętno pierwotnej puszczy - Białowieski Park Narodowy", cyfry, karty pracy, instrumenty perkusyjne.

Przebieg zajęć:

1 Wprowadzenie:
Dziś będziemy rozmawiać o TAJEMNICACH LASU, o których wy już sporo wiecie, o czym przekonaliście mnie wczoraj:
* Powiedzcie, do czego można porównać stary las? (do zamku)
* Las, jak i zamek, często występuje w bajkach, wczoraj mówiliśmy o tych bajkach (wypowiedzi dzieci na temat bajek).

2. Układanie wyrazu i zdania z rozsypanek:
N: Jeszcze przez chwilę zostaniemy z bajkowymi postaciami, ale nim zaczniemy "bajkowanie", mam dla was zadanie:
* z rozsypanki sylabowej należy ułożyć zdanie(N. rozdaje sylaby wybranym uczniom, każdy wyraz ma inny kolor, pozostali uczniowie tworzą zdanie: "OTWIERAM WROTA LASU.")
* Uwaga! Otwieramy wrota lasu i co do niego wpuścimy, dowiecie się z rozsypanki literowej (dz. tworzą wyraz BAJKI).

3. Zabawa "Jaka to bajka?"
* Nauczyciel włącza kasetę z bajkowymi melodiami (wprowadza nastrój), następnie rozdaje każdemu dziecku obrazek z postacią z bajki i numerem (karty typu Piotruś). Dzieci mają za zadanie znaleźć swoją parę i odpowiedzieć, Z JAKIEJ POCHODZĄ BAJKI.

4. Odtwarzanie z kasety ODGŁOSÓW LASU oraz opowiadania.
* Posłuchajcie, jakie tajemnice kryje stary las, zamknijcie oczy i poczujcie, jakbyście byli teraz w lesie, spróbujcie zapamiętać jak najwięcej, zwłaszcza jakie zwierzęta występowały w tym opowiadaniu:
"Był sobie stary las. Taki las, w którym rosną potężne drzewa pamiętające bardzo dawne czasy. Las, w którym w nocy latają i pohukują sowy, zimą wyją wilki. Rósł w lesie wspaniały, stary dąb, który miał potężne konary. W całym lesie znane były wszystkim pyszne, dębowe żołędzie. Przybiegł dzik do dębu - Chrum! Chrum!... - żołędzie łyka. Rzekł mu dąb: - Pójdź, dziczku, do mojego kuzyna - buka, tam możesz bukowych orzeszków poszukać. Przydreptał borsuk, też chrupie żołędzie. Przyleciała wiewióreczka i mówi:
* Grzybki na sęczkach drzew już posuszyłam. Teraz biorę na zapas trochę żołędzi i do dziupli zaniosę. Przyfrunęła sójka. Złapała żołędzie, chowa pod mchem..." itd. (tekst zaczerpnięty z przewodnika metodycznego do podręcznika Wesoła szkoła; Kształcenie zintegrowane cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000).
W dalszej części opowiadania występuje jeszcze lis, zając, jeż, dzięcioł, sikorka, kruk, sowa.
"...Szumi las, opowiada swoje tajemnice. Jest jeszcze na naszej polskiej ziemi trochę takich prastarych lasów." (Nauczyciel pokazuje album o PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ, także zdjęcia zwierząt występujące w opowiadaniu).
* Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanego opowiadania.

5. Zabawa muzyczno - ruchowa - "Otwieram wrota lasu" i wypuszczam zwierzę:
(dzieci w rytmie różnego rodzaju melodii, naśladują sposób poruszania się zwierząt).
* Wypuszczam sowy na nocne łowy (sowy fruwają)
* Wypuszczam osy, komary i motyle (owady latają)
* Wypuszczam węże (węże pełzają)
* Wypuszczam niedźwiedzie

6. Praca w kartach pracy ("Wesoła szkoła" str. 64 i str.66) - dzieci w pamięci wykonują dodawanie i kolorują leśny obrazek: zwierzęta i ich domki według ustalonego kodu oraz uzupełniają krzyżówkę.

7. Pisanie z pamięci: " To las stary jak zamek. Tu ma dom kruk, lis i zając.

8. Zabawy:
a) Jakie znasz zwierzę leśne?
Dzieci ustawione w kole naśladują szum lasu, ręce uniesione w górę, kołyszą się na boki. Mówią: "Sz, sz...". W środku stoi "ciuciubabka" z zawiązanymi oczami. "Ciuciubabka" dotyka dzieci i mówi: "Szumi las, szumi las, wymień zwierzę, które znasz". Dotknięte dziecko wymienia nazwę zwierzęcia. Dziecko, które powtórzy tę samą nazwę, zajmuje miejsce "ciuciubabki".
b) Improwizacja dźwiękowo-ruchowa
Dzieci poruszają się zgodnie z muzyką, naśladują poruszanie się zwierząt oraz odgłosy:
* sowy pohukują
* wilki wyją
* dzięcioły stukają
* niedźwiedź człapie i pomrukuje

9. ZABAWA dydaktyczna: "Rodzina lisów idzie na polowanie".
* Wybrane dzieci otrzymują (N. nakleja na ubranie) kolorową nalepkę z numerem (od 0-3). Chłopiec z dziewczynką o tym samym numerze tworzą parę - ojciec- lis i matka- lisica oraz muszą odnaleźć swoje dzieci, których mają tyle, ile wskazuje nalepka. Gdy lisia rodzina jest skompletowana, należy na dywanie odnaleźć kartonik z właściwą liczbą, tzn. liczbą członków lisiej rodziny, która może wynosić 2 lub 3, lub 4, lub 5 osób.
* Dzieci układają zadania o swojej rodzinie, np. 1 mama, 1 tato i 2 dzieci wyszło na polowanie. Ile lisków razem było na polowaniu? 1+1+2=4 Razem polowało 4 lisków itd.

10. N. zapisuje na tablicy rytm, z uwzględnieniem pauzy - dzieci odtwarzają go przy pomocy instrumentów perkusyjnych, np. kołatki - stukający dzięcioł. Np. TA TA TI TI TA SZA.

 
 

 

Otwieramy wrota lasu : scenariusz zajęć dla klasy I szkoły podstawowej / Danuta Wąsowicz // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 3/2004 (11) wrzesień. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/3/040313.htm. - ISSN 1732-7008