ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska
- doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 

 

WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Danuta Zielińska-Kowalik, Róża Mordyńska
Karty pracy ucznia - pomocą w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej
Janina Moskalczuk
Poznajemy zalety książek dla dzieci. Konspekt lekcji otwartej w bibliotece dla kl. I
Sylwia Wydra
Źródła informacji w bibliotece - katalog alfabetyczny, systematyczny i przedmiotowy. Konspekt lekcji bibliotecznej
Mirosława Żyła
Lekcja z ratownictwa przedmedycznego w bibliotece dla gimnazjum
Monika Stelmasiuk
Scenariusz czytelniczej imprezy integracyjnej z okazji Urodzin Kubusia Puchatka
 
Książki, które warto przeczytać

Barbara Michałek
Edukacja międzykulturowa. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Grażyna Lewińska
  O realizacji autorskiego programu wychowania proekologicznego
  Grażyna Lewińska
  Znaczenie szaty roślinnej dla życia na Ziemi
  Sylwia Wydra
  Chrońmy przyrodę ojczystą. Konspekt lekcji z ekologii dla klas I-III szkoły podstawowej
  Aneta Gnyp
  Zwierzęta dzikie i drapieżne (Afryka). Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla kl. IV
  Małgorzata Pisarek, Lidia Pawlik
  Nie tylko słynny Bartek jest godny ochrony!
 
EKO-LINK
  Dagmara Roszkowska
  Polskie parki narodowe w sieci
 
Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska.- Czasopismo elektroniczne. - Nr 2/2004 (10) czerwiec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/2/index.htm. - ISSN 1732-7008