ISSN 1732-7008

WYDAWCA

Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim

REDAKTOR NACZELNY
Wiesława Olczykowska

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Ewa Bińkiewicz
Ewa Grabowska
- doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych
Barbara Mateja
Janina Moskalczuk
Wiesława Olczykowska
Dagmara Roszkowska
Jolanta Wachnik

REDAKCJA TECHNICZNA
Dagmara Roszkowska

KOREKTA
Wiesława Olczykowska
Jolanta Wachnik

ADRES REDAKCJI
Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (044) 649 50 77
e-mail: redakcja@pedagogiczna.edu.pl

 

 

WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

  Od redakcji
 

Z TEORII
Jolanta Łańcuchowska
Media w edukacji
Jadwiga Kamara
Czytamy z całą Polską

ROZWÓJ ZAWODOWY
Dagmara Roszkowska
  Zawansowane metody wyszukiwania informacji w środowisku internetowym.
Scenariusz szkolenia wewnątrzbibliotecznego
 

WARSZTAT NAUCZYCIELA I BIBLIOTEKARZA
Monika Stelmasiuk
Wiosna z Szancerem - konspekt wystawy
Iwona Ziajka
Czasopisma w bibliotece - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy I gimnazjum
Daria Gajda
Korzystamy z katalogów bibliotecznych
Czesława Marcinkowska, Monika Stelmasiuk
Spotkanie z krasnalem Hałabałą - scenariusz imprezy czytelniczej dla klas I-III
Joanna Garbacz
O reklamie papierosów

Z DOSWIADCZEŃ
Teresa Radzikowska
Ochrona i konserwacja XIX-wiecznych zbiorów
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie
 
Książki, które warto przeczytać

Aneta Gnyp
Rola bajki i baśni w edukacji dzieci - zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EKOLOGICZNA

  Danuta Wąsowicz
  Leśni detektywi - wycieczka do lasu. Konspekt zajęć w klasie I
  Sylwia Wydra
  Co możemy zrobić, aby chronić środowisko? Konspekt lekcji z ekologii dla klas gimnazjalnych
  Grażyna Lewińska
  "Powiedz mi, co jesz, a powiem ci kim jesteś" - scenariusz lekcji
  Aneta Gnyp
  Zwiastuny wiosny - scenariusz lekcji dla klas I-III szkoły podstawowej
  Mirosława Gad
  Ekologia w wierszu i piosence
 
EKO-LINK
  Dagmara Roszkowska
  Europejskie Centrum Proekologiczne
 
Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska.- Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2004 (9) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/1/index.htm. - ISSN 1732-7008