WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 1(9), MARZEC 2004PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2004 nr 1 | Zwiastuny wiosny ...

Aneta Gnyp
bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Zwiastuny wiosny - scenariusz lekcji dla klas I-III szkoły podstawowej  
     
 

Temat: Zwiastuny wiosny. Świat roślin i zwierząt.

Zamierzenia edukacyjne:
- uczeń umie wymienić zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną,
- uczeń umie wymienić ptaki zwiastujące wiosnę,
- uczeń zna rośliny zakwitające wczesną wiosną,
- uczeń umie wymienić cechy marcowej pogody,
- uczeń wie, kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna,
- uczeń potrafi swobodnie wypowiadać się na temat życia ptaków w okresie wiosny,
- uczeń wie, jak wygląda bocian biały i czarny,
- uczeń zna kilka zwyczajów z życia bociana białego,
- uczeń potrafi rozróżnić ptaki : bociana, jaskółkę, szpaka, kukułkę, skowronka, pliszkę, dudka.
- uczeń jest wrażliwy na piękno przyrody.

Metody:
- heurystyczne
- informacyjne

Formy:
- zbiorowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
- ilustracje przedstawiające ptaki (jaskółka, bocian, szpak, kukułka, skowronek),
- ilustracje przedstawiające kwiaty (przebiśnieg, zawilec, krokus, tulipan, przylaszczka,
- malowanki dla uczniów; karteczki do uzupełnienia,
- kaseta magnetofonowa A.Vivaldi "Cztery pory roku" - "WIOSNA"
- wazon i sztuczne kwiaty, m.in.: tulipany, forsycja, krokus
- program multimedialny : "Ptaki Europy"
- prezentacja komputerowa w programie PowerPoint : Wiosna - kwiaty, Wiosna - ptaki

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci przez nauczycielkę.

2. Nauczyciel zaczyna lekcję od zabawy "ciepło- zimno".
Należy przygotować ilustrację przedstawiającą wiosnę i pociąć ją na 3-4 części. Wybrany uczeń wychodzi z sali, w tym czasie ukrywamy fragment obrazka w ustalonym miejscu. Po powrocie podpowiadamy mu słowami ciepło - zimno.

3. Rozmowa wprowadzająca na temat zbliżającej się wiosny, zmian w przyrodzie i wyglądzie najbliższego otoczenia (kwitnienie drzew, kwiatów, cieplejsze podmuchy wiatru, zmienna, kapryśna pogoda).
Nauczycielka: Przez długie zimowe miesiące parki, lasy i ogrody pozostawały w uśpieniu. W bezlistnych koronach drzew z rzadka przemykały ptaki, które nie odleciały na zimę. Zdawało się, że zapanowała wieczna zima, która już nigdy nie ustąpi. W końcu i na nią przyszedł kres. Nadszedł dzień, kiedy rozeszły się ciężkie, ołowiane chmury i powiał ciepły wiatr. Słońce mocniej przygrzewa, dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze. Na drzewach pojawiają się pierwsze listki, a spod resztek śniegu wyrastają przebiśniegi, zawilce, przylaszczki. Cykl życia na ziemi rozpoczyna się na nowo. Mamy okazję, by przyjrzeć mu się trochę uważniej.

4. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat marcowej pogody.
Nauczycielka: posłuchajcie zagadki, którą przygotowałam dla was. "O cieple marzy, o pierwszych pąkach, na kapeluszu nosi skowronka, jest zapowiedzią wiosennych zdarzeń to ... (marzec)
- Jaką pogodę możemy zaobserwować w marcu?
- Jakie zmiany zachodzą obecnie w przyrodzie? Kiedy w marcu przyroda budzi się do życia, mówimy, że zaczęło się przedwiośnie lub zaranie wiosny.

5. Poznanie nazw wiosennych kwiatów i krzewów.
Nauczycielka: Mówiliśmy, że przyjście wiosny możemy poznać po pierwszych kwiatach. To one pierwsze zwiastują nam nadejście wiosny. Dlatego nazywamy je zwiastunami wiosny.
Jakie znacie pierwsze wiosenne kwiaty?
Nauczycielka recytuje wiersz Władysława Broniewskiego "Pierwiosnek".
Prezentacja komputerowa w programie PowerPoint : Wiosna - kwiaty
- pierwiosnek
- przebiśnieg - pierwszy wiosenny kwiat (śnieżyczka przebiśnieg). Zakwita już w marcu. Znika z wielu naturalnych środowisk na skutek niszczenia przez ludzi.
- wawrzynek wilczełyko - już w lutym zakwitają małe, 4-płatkowe kwiaty, różowo-czerwone, przed rozwojem liści. To niski krzew leśny, zrywany i niszczony dla celów dekoracyjnych. Jest rośliną leczniczą, ale uwaga, także trującą, chroniony.
- krokus - zwany szafranem - zakwita wcześnie dzięki zgromadzonym w cebulce zapasom pokarmu. Kwitnie gromadnie na halach górskich.
- sasanka - zakwita w borach sosnowych. Swą piękną fioletową barwą kwiatu, jak również delikatnością liści i owłosieniem bardzo zwraca uwagę, zwłaszcza na tle szarego jeszcze w tym czasie otoczenia.
- podbiał - na poboczach dróg i ścieżek znajdujących się poza miastem już w marcu można spotkać złotożółte koszyczki kwiatowe podbiału. Kwiaty osadzone są na krótkich łodyżkach pokrytych łuskami. Dopiero po przekwitnieniu rozwijają się liście. Zarówno żółte kwiaty, jak i liście stanowią skuteczny środek leczniczy przeciw kaszlowi i schorzeniom błon śluzowych.
- zawilec gajowy - występuje w lasach liściastych i mieszanych, w zaroślach, na wilgotnych łąkach.
- forsycja - to krzew o żółtych kwiatach, które pojawiają się na tym krzewie wcześniej niż liście. Na innych roślinach najpierw pojawiają się liście, a potem kwiaty. Zwrócenie uwagi na ochronę wiosennych kwiatów.
Nauczycielka: dziko rosnące zawilce, krokusy, sasanki, przebiśniegi podlegają ochronie. Nie zrywajcie ich!

6. Zabawa ruchowa.
Dzieci naśladują czynności wykonywane wiosną w ogrodzie.
Wszystko dookoła budzi się do życia. Pojawiają się pierwsze rośliny, ptaki zaczynają radośnie śpiewać. Ludzie rozpoczynają wiosenne prace w ogrodach. Stańcie przy swoich krzesełkach i spróbujcie naśladować czynności, jakie wykonujemy w ogrodzie wiosną. Najpierw kopiemy grządki, następnie dokładnie je grabimy. W grządkach robimy dołki, do których wkładamy sadzonki różnych roślin, korzenie lekko przysypujemy ziemią. Posadźcie jeszcze jedną roślinę. Teraz podlejcie wszystkie posadzone rośliny. Prace w ogrodzie zakończone, możecie teraz odpocząć.

7. Poznanie ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę - zaprezentowanie programu multimedialnego "Ptaki Europy".
Nauczycielka : Już w lutym i marcu wracają do nas ptaki, które odleciały jesienią. Najwcześniej wracają skowronki, szpaki, bociany, pliszki. Nieco później, bo w kwietniu pojawiają się jaskółki i kukułki. Powrót zajmuje ptakom około miesiąca. Pokonują one w tym czasie około 15 tys. kilometrów.
- skowronek polny - buduje gniazdo na ziemi, wśród traw i liści.
- pliszka siwa - niewiele większa od wróbla, drepcze małymi kroczkami w poszukiwaniu owadów. Porusza przy tym swoim długim ogonem i schyla głowę. Gnieździ się między kamieniami nad brzegami strumieni, ale również często bardzo daleko od wody.
- szpaki - są ptakami towarzyskimi; dziuple, w których się gnieżdżą, są często położone blisko siebie. Ich śpiew jest podobny do gwizdów. Szpaki potrafią naśladować różne dźwięki. Zjadają głównie owady, które zbierają na drzewach lub wyciągają z ziemi. Chcąc wydostać owada z ziemi, wbijają do niej dziób, a następnie go rozwierają. Pod koniec kwietnia zaczyna się okres wylęgania.
- jaskółka dymówka - w słoneczne, ciepłe dni dymówki latają wysoko, chwytając w locie owady, którymi się żywią. Są niezwykle ruchliwe, nieustannie śmigają w powietrzu to w tę, to w tamtą stronę. Wiosną para ptaków buduje gniazdo (okrągłe) z gliniastej ziemi zmieszanej ze śliną. Wewnątrz urządza miękkie posłanie z siana i piórek. Buduje gniazdo wewnątrz jakiegoś budynku (obora, stajnia), tam, gdzie przebywają zwierzęta hodowlane, gdyż znajduje tu wiele owadów, głównie much. Samica składa od 4-6 jaj. Jaja są brudnobiałe, nakrapiane. Jaskółka wysiaduje jaja przez 15 dni. Pisklęta przebywają w gnieździe przez następne 3 tygodnie i są troskliwie wychowywane przez rodziców.
- bocian biały - zakłada gniazda w pobliżu osiedli ludzkich (na budynkach, na drzewach i słupach). Lubi tereny obfitujące w bagna, łąki i pastwiska. Raz założone gniazdo służy bocianom wiele lat. Gniazdo bocianie zbudowane jest z długich suchych gałęzi i witek ułożonych warstwowo, a wyścielane jest sianem, słomą i trawą. Gniazdo budują oboje - samiec i samica. Samica składa od 3-5 jaj i wysiaduje je przez 33-34 dni. Zaprezentowanie w programie PowerPoint innych ptaków przylatujących do Polski na wiosnę.

8. Wykonanie quizu: Co wiesz o bocianie? (prezentacja w programie PowerPoint).
Dzieci otrzymują kartki. Litery znajdujące się przy prawdziwych zdaniach należy wpisać kolejno do kratek. Rozwiązanie tworzy słowo "sejmik"- to bocianie zgromadzenie, można je obserwować z początkiem sierpnia, kiedy bociany zaczynają się zbierać w stada przed odlotem do Afryki.

9. Poznanie innych ptaków, przylatujących na wiosnę i ich ciekawych zwyczajów.
- bocian czarny - jest bliskim krewniakiem bociana białego, ale różni się od niego nie tylko wyglądem, ale i zwyczajami. W przeciwieństwie do swego białego krewniaka, który zamieszkuje otwarte tereny, bocian czarny jest ptakiem leśnym. Można go spotkać co prawda nad brzegiem jeziora czy rzeki, lecz większość czasu spędza w lesie. Zamieszkuje ustronne, stare lasy, przede wszystkim liściaste, poprzecinane strumieniami, rowami. Unika sąsiedztwa człowieka i z reguły gniazduje z dala od siedzib ludzkich.
- dudek
Zwrócenie uwagi na ich ochronę i piękno.

10. Rozmowa na temat życia owadów wiosną.
- mrówka
- biedronka
- pszczoła
Poznanie budowy mrówki i pszczoły; ich znaczenie w życiu i gospodarce człowieka.

11. Utrwalenie wiadomości o owadach.

12. Zabawa ruchowa - "Bociany".

13. Piękno wiosny w muzyce - wysłuchanie utworu A. Vivaldiego "Cztery pory roku - Wiosna"

14. Rozdanie malowanek bociana.

15. Podsumowanie zajęć.

 
 

 

Zwiastuny wiosny - scenariusz lekcji dla klas I-III szkoły podstawowej / Aneta Gnyp // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2004 (9) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/1/040115.htm. - ISSN 1732-7008