WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE NUMER 1(9), MARZEC 2004PoprzedniNastępny

 

Serwis BPP | Warsztaty Bibliotekarskie | 2004 nr 1 | Co możemy ...

Sylwia Wydra
bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Co możemy zrobić, aby chronić środowisko? Konspekt lekcji z ekologii dla klas gimnazjalnych  
     
 

Temat : Co możemy zrobić, aby chronić środowisko?

Cele:
1. Ogólne:
- określenie możliwości własnych działań w celu ochrony środowiska przyrodniczego
2. Operacyjne: po lekcji uczeń potrafi:
- wskazać działania, jakie trzeba podjąć, aby chronić środowisko
- dokonać samooceny własnych działań

Środki dydaktyczne:
- kolorowe plansze z napisanymi hasłami do pracy w grupach
- wskazówki ochrony środowiska umieszczone w kopertach z nazwami:
a) gleba
b) ziemia
c) powietrze
d) rzeki
e) zasoby
- kartki papieru do napisania przez uczniów własnych propozycji na temat ochrony środowiska
- filmy DVD
a) kwaśne deszcze
b) efekt cieplarniany
c) wysypisko 1
d) wysypisko 2
e) wysypisko 3
- ankieta pt.: Czy twój dom jest ekologiczny?

Metoda:
- metaplan - sesja plakatowa
- dyskusja

Formy:
- grupowa (podział uczniów na 5 grup)

Przebieg zajęć:

1. Co to znaczy chronić środowisko?
(podejmować działania mające na celu ochronę wody, powietrza, gleby, ziemi, zasobów)
- Czy rzeczywiście człowiek chroni środowisko?
Zastanowimy się nad tym na dzisiejszych zajęciach. Co my możemy zrobić, aby przyczynić się do ochrony środowiska przyrodniczego w myśl zasady: myśleć globalnie, działać lokalnie.
Wyświetlenie filmów DVD na tematy:
- kwaśne deszcze
- efekt cieplarniany
- wysypiska

2. Dyskusja
- Co to są kwaśne deszcze? Skąd się biorą?
- Co to jest efekt cieplarniany?
- Co możemy zrobić, aby chronić środowisko przed tymi zjawiskami?
Czy w każdym miejscu może znajdować się wysypisko śmieci?
- Jakie zagrożenia niesie za sobą nieprawidłowe zorganizowanie wysypiska?
a) nieprzyjemny zapach
b) skażenie wód podziemnych
c) zarazki przenoszone przez owady
d) choroby zakaźne przenoszone przez gryzonie

3. Podział uczniów na 5 grup
Faza realizacyjna:
Na stołach uczniowskich znajdują się:
- plansze z kolorowym hasłem
- koperty z propozycjami dla ucznia, jak chronić środowisko
- czyste kartki do wpisania własnych propozycji
Instrukcja dla ucznia:
Pod planszą z kolorowym hasłem uczniowie przyklejają kartki z propozycjami działań zmierzających do ochrony środowiska. Następnie wybrana osoba z grupy odczytuje propozycje, uzasadniając wybór.
Grupa 1:
Hasło: Nasza gleba jest zatruta. Co ty możesz zrobić?
Kartki z propozycjami do przyklejenia:
- zanieś zużyte baterie, resztki farb, akumulatory, chemikalia fotograficzne, zużyte oleje do pojemników na odpady chemiczne;
- nie rozlewaj benzyny przy tankowaniu;
- lekarstwa, których nie używasz, zanieś do apteki;
- jeżeli często korzystasz z jakiegoś urządzenia na baterie, stosuj dające się wielokrotnie ładować akumulatorki;
- nie używaj w swoim domu lub ogrodzie chemicznych środków ochrony roślin;
- nie wylewaj oleju samochodowego do gleby;
- masz zamiar kupić samochód, wybierz taki, który posiada katalizator;
- nie pozwalaj swojemu psu załatwiać potrzeb fizjologicznych na chodniku lub placu zabaw;
- nie używaj w swoim ogrodzie nawozów sztucznych;
- nie odprowadzaj gnojowicy bezpośrednio do gleby;
Grupa 2
Hasło: Nasze powietrze jest zanieczyszczone. Co ty możesz zrobić?
- nie spalaj odpadów malowanego lub impregnowanego drewna w piecu lub ognisku;
- przeprowadzaj kontrolę spalin samochodu, czy zanieczyszczają powietrze;
- jeżeli masz do pokonania niewielką odległość, idź piechotą;
- czekając na przejazd pociągu, gaś silnik;
- nie stosuj areozoli z freonem.
Grupa 3
Hasło: Nasze rzeki są ściekami. Co ty możesz zrobić?
- kupuj środki piorące i płyny do zmywania bez fosforanów i siarczanów;
- nie zanieczyszczaj wody kałem;
- nie wylewaj wody po umyciu pędzli malarskich do kanalizacji;
- kupuj baterię oszczędzającą wodę;
- myjąc zęby, zakręcaj kran z wodą;
- myj samochód przy użyciu wiadra z wodą, nie używaj węża do wody;
- pierz tylko wtedy, gdy uzbiera się pełna pralka prania;
- ogranicz zużycie środków zawierających chlor.
Grupa 4
Hasło: Nasza Ziemia jest zaśmiecona. Co ty możesz zrobić?
- kupuj produkty nieopakowane;
- wybieraj produkty w opakowaniu podlegającym zwrotowi;
- na zakupy zabieraj własną torbę, unikaj toreb plastikowych;
- puste butelki, szklane słoiki wrzucaj do oddzielnych pojemników;
- nie marnuj papieru, kopiuj obustronnie;
- zużyte przedmioty - odzież, meble - oddaj potrzebującym;
- kompostuj odpady organiczne.
Grupa 5
Hasło: Nasze zasoby wyczerpują się. Co ty możesz zrobić?

- kupuj energooszczędne żarówki;
- pisaki oraz taśmy do maszyny wyrzucaj po całkowitym zużyciu;
- zbieraj złom; - gaś zbędną żarówkę; - nie ogrzewaj pomieszczeń, których nie używasz;
- używaj papieru z surowców wtórnych;
- zbieraj makulaturę;
- sadź zieleń wokół własnego domu.
Faza podsumowująca: Każda grupa, po zaprezentowaniu swoich propozycji działań, formułuje ogólne hasło zaczynające się od słów: Aby chronić środowisko, należy...

5. Praca domowa:
Uczniowie otrzymują ankietę do przeanalizowania w domu wraz z rodzicami pod tytułem:
Czy twój dom jest ekologiczny?

 
 

 

Co możemy zrobić, aby chronić środowisko? : konspekt lekcji z ekologii dla klas gimnazjalnych / Sylwia Wydra // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Wiesława Olczykowska. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 1/2004 (9) marzec. - Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2004. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/1/040113.htm. - ISSN 1732-7008