Konkurs pięknego czytania

27 maja 2014 r. w Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz. odbyła się V edycja konkursu "Pięknego Czytania". Podobnie jak w latach ubiegłych w pracach jury brała udział nasza koleżanka, p. Danuta Iwanowska, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. Wybrano Mistrza Pięknego Czytania i przyznano 4 wyróżnienia.

Tydzień Bibliotek

dni otwate1 dni otwarte3

Z okazji Tygodnia Bibliotek Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. zorganizowała
10 maja 2014 r. Dzień Otwarty Biblioteki. Odwiedziły nas osoby, które były zainteresowane pracą naszej biblioteki. Wszyscy goście zostali oprowadzeni po bibliotece, mogli obejrzeć nasze zbiory, jak również prześledzić opracowanie książki czyli drogę książki od zakupu do wypożyczenia.

Odwiedziny przedszkolaków

Przedszkole1

Z okazji Światowego Dnia Książki 23 kwietnia 2014 r. Bibliotekę Pedagogiczną w Tomaszowie Maz. odwiedziła grupa przedszkolaków z Przedszkola nr 19 w Tomaszowie Maz. Dzieci chętnie obejrzały Bibliotekę i z zainteresowaniem wysłuchały bajki przeczytanej im przez panią Anię.

Warsztaty metodyczne

13 marca 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wos szkół ponadgimnazjalnych nt. : Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach historii i wos - prowadząca doradca metodyczny Jadwiga Wonko.

Spotkanie z nauczycielami

Pani Iwanowska była zaproszona na kolejne spotkanie z nauczycielami Przedszkola nr 19
w Tomaszowie Maz. w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych. Wygłosiła referat nt. Rola bajki i relaksacji w pracy z dziećmi.
Pani Iwanowska zaprezentowała również książki na ten temat, jak również omówiła tematykę nowo zakupionych książek, przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli.

Warsztaty metodyczne

26 lutego 2014 r. w Bibliotece pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne nt.: Podręcznik do nauczania geografii - multimedialny czy papierowy - wygoda czy utrudnienie - prowadząca konsultant Barbara Szeptalin.

24 lutego i 3 marca 2014r. pani Iwona Ziajka przeprowadziła warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych nt.: Ewidencja zbiorów - wpływy;  Ewidencja zbiorów - ubytki.


Spotkanie z nauczycielami

W związku z nowymi zadaniami dotyczącymi wspomagania szkół i placówek oświatowych Biblioteka Pedagogiczna
w Tomaszowie Maz. 22 stycznia 2014 r. została zaproszona do udziału w spotkaniu z nauczycielami Przedszkola nr 12
w Tomaszowie Maz. Przedstawicielka naszej Biblioteki - p. Danuta Iwanowska, wygłosiła referat nt. Wpływ literatury dziecięcej na rozwój procesów poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym. Pani Iwanowska zaprezentowała również książki i artykuły z czasopism na ten temat, jak również omówiła tematykę nowo zakupionych książek, przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli.

wspomaganie1wspomaganie3

Warsztaty metodyczne

20 listopada 2013 r. w Bibliotece pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne na temat:

1. Tworzenie "sieci" jako skutecznego narzędzia współpracy nauczycieli historiii wos - prowadząca doradca metodyczny Jadwiga Wonko.

2. Tworzenie "sieci" jako skutecznego narzędzia współpracy nauczycieli geografii
i przyrody na różnych poziomach edukacyjnych - prowadząca konsultant Barbara Szeptalin.

Prelekcja

spotkanie2 spotkanie3 

7 listopada 2013 r. Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. zorganizowała we współpracy
z wydawnictwem PWN eduintegrator prelekcję Jak zadbać o bezpieczeństwo w szkole? Profilaktyka, diagnoza, wsparcie procesu terapeutycznego oraz prezentację programu Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa. W trakcie prelekcji można było się dowiedzieć, jak zmienić szkołę w placówkę bezpieczną, przyjazną dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Omówione zostały przyczyny pojawiania się problemów z bezpieczeństwem,a także procedury stosowane
w szkołach. Program Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa to pierwszy na rynku multimedialny, interaktywny program komputerowy, kompleksowo wspierający szkołę (dyrektora, pedagogów, nauczycieli, wychowawców i specjalistów wszystkich typów szkół), a także rodziców
w obszarach związanych z bezpieczeństwem w szkole oraz problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w różnym wieku. Uczestnicy spotkania otrzymali scenariusze profilaktyczne, materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych z zakresu bezpieczeństwa, plakaty informacyjne dla uczniów. Prelekcję i prezentację poprowadziła p. Ilona Bujnowicz-Szewczyk.