Szkolenie nauczycieli bibliotekarzy

25 sierpnia 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się szkolenie nauczycieli bibliotekarzy nt. Ewidencja podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Konkurs Pięknego Czytania

27 maja 2015 r. w Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz. odbyła się VI edycja konkursu "Pięknego Czytania". Podobnie jak
w latach ubiegłych w pracach jury brała udział nasza koleżanka, p. Danuta Iwanowska, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. Wybrano Mistrza Pięknego Czytania i przyznano kilka wyróżnień.

Wystawki książek w Przedszkolach

W miesiącu maju 2015 r. p. D. Iwanowska w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych zorganizowała
w Przedszkolach nr 3, 8 i 14 wystawki książek przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli.

Szkolenie nauczycieli bibliotekarzy

14 maja 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy pt. Zbiory audiowizualne w bibliotece. Katalogowanie i klasyfikacja.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W dniach 8 – 15 maja 2015 r. po raz 12. ogłoszono Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tym razem hasłem przewodnim było „Wybieram Bibliotekę”. W Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. obchody zainaugurował Dzień Otwarty Biblioteki 9 maja 2015 r. w godz. 9.00 – 14.00. Obchodom towarzyszył już po raz trzeci bookcrossing.

Nowe komputery

W okresie marzec - kwiecień 2015 r. Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. otrzymała nowe komputery dla czytelników do MCIP oraz jeden laptop dla bibliotekarzy.

Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy

W ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli 1 grudnia 2014r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy poświęcone m.in. sieci współpracy, SORE oraz zmianom w hasłach przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Warsztaty metodyczne

11 września, 7 października 2014 w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne nt.: Planowanie pracy nauczyciela w świetle podstawy programowej
z geografii i przyrody
- dla nauczycieli geografii i przyrody. Zajęcia prowadziła konsultant metodyczny p. Barbara Szeptalin.

Konferencja metodyczna

5 czerwca 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki z terenu powiatu tomaszowskiego i miasta Tomaszowa Maz., prowadzona przez p. Pawła Zająca, przedstawiciela wydawnictwa Helion Edukacja.