Lekcje biblioteczne

W dniach 19, 20, 26, 29, 30 października, 2 i 5 listopada 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne nt. : Katalogi w Bibliotece Pedagogicznej. Wyszukiwanie informacji w katalogach.

Warsztaty metodyczne

20 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne nt. Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i bloku uzupełniającego historia i społeczeństwo. Warsztaty poprowadziła metodyk p. Jadwiga Wonko.

Lekcja biblioteczna

1 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się lekcja biblioteczna nt. Wyszukiwanie informacji w katalogu online. 

Konferencja metodyczna

17 września 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się konferencja metodyczna nt. Nowy rok – nowe zadania. Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i bloku uzupełniającego historię i społeczeństwo w roku szkolnym 2015/2016. Konferencję poprowadziła doradca metodyczny p. Jadwiga Wonko.

Konferencja metodyczna

15 września 2015 r. w Bibliotece pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się konferencja metodyczna nt. Realizacja treści podstawy programowej przyrody i geografii na różnych poziomach edukacyjnych. Konferencję poprowadziła konsultant metodyczny p. Barbara Szeptalin.

Szkolenie nauczycieli bibliotekarzy

25 sierpnia 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się szkolenie nauczycieli bibliotekarzy nt. Ewidencja podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Konkurs Pięknego Czytania

27 maja 2015 r. w Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz. odbyła się VI edycja konkursu "Pięknego Czytania". Podobnie jak
w latach ubiegłych w pracach jury brała udział nasza koleżanka, p. Danuta Iwanowska, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. Wybrano Mistrza Pięknego Czytania i przyznano kilka wyróżnień.

Wystawki książek w Przedszkolach

W miesiącu maju 2015 r. p. D. Iwanowska w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych zorganizowała
w Przedszkolach nr 3, 8 i 14 wystawki książek przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli.

Szkolenie nauczycieli bibliotekarzy

14 maja 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy pt. Zbiory audiowizualne w bibliotece. Katalogowanie i klasyfikacja.