Seminarium

27 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się seminarium Skuteczne poszukiwanie informacji w Internecie. Seminarium zostało zorganizowane dzięki współpracy Dyrektora WODN w Piotrkowie Tryb. oraz Dyrektor BP w Piotrkowie Tryb. w ramach współpracy w zakresie kompleksowego wspomagania szkół.

Tematyka seminarium obejmowała zagadnienia :

  1. Wyszukiwarek i stosowanych operatorów.

  2. Baz danych.

  3. Bibliotek internetowych.

  4. Otwartych zasobów edukacyjnych i zbiorów tekstów w sieci.

  5. Baz danych o regionie – co pozwoli na pełniejszą orientację w możliwościach pozyskiwania informacji wspierających dydaktykę szkolną.

Seminarium poprowadzili dr Marek Grynkiewicz konsultant WODN w Piotrkowie Tryb. oraz p. Sylwia Madalińska – pracownik BP w Piotrkowie Tryb.

Lekcje biblioteczne

W dniach 19, 20, 26, 29, 30 października, 2 i 5 listopada 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne nt. : Katalogi w Bibliotece Pedagogicznej. Wyszukiwanie informacji w katalogach.

Warsztaty metodyczne

20 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne nt. Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i bloku uzupełniającego historia i społeczeństwo. Warsztaty poprowadziła metodyk p. Jadwiga Wonko.

Lekcja biblioteczna

1 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się lekcja biblioteczna nt. Wyszukiwanie informacji w katalogu online. 

Konferencja metodyczna

17 września 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się konferencja metodyczna nt. Nowy rok – nowe zadania. Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i bloku uzupełniającego historię i społeczeństwo w roku szkolnym 2015/2016. Konferencję poprowadziła doradca metodyczny p. Jadwiga Wonko.

Konferencja metodyczna

15 września 2015 r. w Bibliotece pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się konferencja metodyczna nt. Realizacja treści podstawy programowej przyrody i geografii na różnych poziomach edukacyjnych. Konferencję poprowadziła konsultant metodyczny p. Barbara Szeptalin.

Szkolenie nauczycieli bibliotekarzy

25 sierpnia 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się szkolenie nauczycieli bibliotekarzy nt. Ewidencja podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Konkurs Pięknego Czytania

27 maja 2015 r. w Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz. odbyła się VI edycja konkursu "Pięknego Czytania". Podobnie jak
w latach ubiegłych w pracach jury brała udział nasza koleżanka, p. Danuta Iwanowska, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. Wybrano Mistrza Pięknego Czytania i przyznano kilka wyróżnień.

Wystawki książek w Przedszkolach

W miesiącu maju 2015 r. p. D. Iwanowska w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych zorganizowała
w Przedszkolach nr 3, 8 i 14 wystawki książek przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli.