Edukacja włączająca

Wydawnictwa zwarte:

 1. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2006. – S. 138-164 : Edukacja włączająca dzieci specjalne troski w USA, Anglii i Szwecji. S. 378-380 : Od integracyjnej edukacji przedszkolnej do edukacji włączającej.
  Magazyn Tomaszów sygnatura 40772, 39976
 1. Edukacja włączająca wobec różnorodności językowej i kulturowej uczniów / Agnieszka Rabiej // [W]: Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja ma lekcji języka polskiego / redakcja Anna Janus-Sitarz - Kraków : „Universitas”, copyright 2017. - (Edukacja Nauczycielska Polonisty). - S. 217-238.
  Magazyn Tomaszów sygnatura 43953
 1. Indywidualizacja nauczania jako odpowiedź na zróżnicowane potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów / Iwona Kołodziejek // [W]: Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja ma lekcji języka polskiego / redakcja Anna Janus-Sitarz - Kraków : „Universitas”, copyright 2017. - (Edukacja Nauczycielska Polonisty). - S. 179-199.
  Magazyn Tomaszów sygnatura 43953
 1. Integracja : idea i rzeczywistość / Adam Stankowski, Anna Stankowska // [W]: O trudnej sztuce bycia razem czyli Różne oblicza integracji / pod redakcją Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 15-31.
  Magazyn Tomaszów sygnatura 40178
 1. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - (Krótkie Wykłady z Pedagogiki). – S. 175- 176 : Typ inkluzyjny. S. 227-245 : Kształcenie niepełnosprawnych we Włoszech : przykład systemu włączającego.
  Magazyn Tomaszów sygnatura 40677
 1. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (Krótkie Wykłady z Pedagogiki). - S. 175- 176 : Typ inkluzyjny. S. 227-245 : Kształcenie niepełnosprawnych we Włoszech : przykład systemu włączającego. Magazyn Tomaszów sygnatura: 41213
 1. Kształcenie integracyjne a kadra pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem roli pedagoga specjalnego / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska // [W]: O trudnej sztuce bycia razem czyli Różne oblicza integracji / pod redakcją Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 237-247.
  Magazyn Tomaszów sygnatura 40178
 1. Pedagogika inkluzyjna / Viktor Lechta // [W]: Pedagogika. Tom 4, Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji / redakcja naukowa Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2010 . - S. 321-335. Magazyn Tomaszów sygnatura 41658
 1. Rzeczywistość szkolna ucznia niepełnosprawnego i jego nauczyciela w edukacji integracyjnej / Danuta Apanel // [W]: Codzienność szkoły : uczeń / pod redakcją Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 247-257.
  Magazyn Tomaszów sygnatura 42936
 1. Uczeń nieprzystosowany społecznie i jego funkcjonowanie w szkole w myśl edukacji inkluzyjnej / Katarzyna Marciniak-Paprocka // [W]: Codzienność szkoły : uczeń / pod redakcją Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 237-246.
  Magazyn Tomaszów sygnatura 42936
 1. Włączający system edukacji / Mary John, Phil Baylis // [W]: Wychowanie i nauczanie integracyjne : materiały dla nauczycieli i rodziców / wybór tekstów i oprac. Jadwiga Bogucka, Małgorzata Kościelska. - Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 1994. – S. 17-21.
  Magazyn Tomaszów sygnatura 37592, 37593
 1. ZAJĘCIA korekcyjno-kompensacyjne w pracy z uczniem słabowidzącym w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej / Izabella Kucharczyk // [W]: Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / redakcja Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - S. 87-98.
  Magazyn Tomaszów sygnatura 43716

Artykuły z czasopism:

 1. Co nowego w edukacji włączającej / Anna Mirkowska-Mankiewicz // Edukacja. – 2010, nr 2, s. 16-23.
 1. Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? : doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. – 2014, nr 3, s. 186-201.
 1. Dziecko autystyczne w szkole a praca asystenta osoby niepełnosprawnej : studium przypadku / Magda Lejzerowicz, Magdalena Gągolewska // Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 1, s. 22-29.
 1. Edukacja inkluzyjna : geneza, istota, perspektywy / Grzegorz Szumski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 1,
  s. 93-114.
 1. Edukacja włączająca / Mariusz Grabowski // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 10-11.
 1. Edukacja włączająca. Część II / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 42-43.
 1. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s. 7-13.
 1. Edukacja włączająca – wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz // Szkoła Specjalna – 2004, nr 1, s. 19-26.
 1. Kształcenie integracyjne : perspektywa nauczyciela / Ewa Materka // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 37-43.
 1. O społecznych kontekstach edukacji włączającej. Część I / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 3,
  s. 49-50.
 1. Podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk // Opieka Wychowanie Terapia. – 2011, nr 3-4,
  s. 5-10.
 1. Praca z rodzicami / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 4, s. 77-80.
 1. Przekonania nauczycieli na temat edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami : raport z badań / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 4, s. 245-259.
 1. Rola rodziców / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 4, s. 74-76.
 1. Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 173-183.
 1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 1, s. 5-16.
 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka / Katarzyna Leśniewska, Radosław Piotrowicz // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 4, s. 80-83.
 1. Włączanie wyzwaniem dla szkoły / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 4, s. 70-73.