Adam Mickiewicz (1798-1855) - artykuły z czasopism

 1. A. MICKIEWICZ , Dziady : część II – od lektury do egzaminacyjnej rozprawki / Beata Surdej // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2012/2013, nr 1, s. 62-72
 1. ADAM Mickiewicz – poeta… malarz… muzyk? (propozycja metodyczna do klasy II / Anna Konieczna // JĘZYK POLSKI W GIMNAJUM. – 2001/2002, nr 3, s. 60-65
 1. ADAM Mickiewicz : scenariusz uroczystości w dwusetną rocznicę urodzin pisarza / Anna Jędrych // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 10, s. 32-33
 1. ADAM Mickiewicz – Wojskiego opowieść o pojedynku Dowejki z Domejką : propozycja lekcji w klasie piątej / K. Moczydłowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII. – 1993/1994, z. 4, s. 111-113
 1. ADAMIE, jaki byłeś? / Stanisław Bortnowski // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2008/2009, nr 2, s. 7-18
 1. ASTRONOMIA Wojskiego : czy Mickiewicz znał się na gwiazdach? : lekcja łącząca treści z zakresu nauki o literaturze i astronomii dla klasy III gimnazjum / Magdalena Malicka // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2005, nr 11, s. 9-10
 1. BIAŁORUŚ na kartach Mickiewiczowskiej poezji / Andrzej Kempfi // POLONISTYKA . – 1998, nr 7, s. 488-491
 1. BÓG Mickiewicza / Grażyn Tomaszewska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1997/1998, z. 3, s. 18-23
 1. „BURZA” Mickiewicza – misterny ład chaosu / Leszek Zwierzyński // POLONISTYKA. – 1998, nr 7, s. 480-482
 1. CIERPIENIE w „Dziadach” i „Innym świecie” / Maria Firut // POLONISTYKA. – 1998, nr 7, s. 459-464
 1. CZŁOWIEK i natura w „Sonetach krymskich” A. Mickiewicza / Alicja Krawczyk // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1994/1995, z. 4, s. 24-37
 1. CZY lis jest chytry? : (Lis i Kozieł A. Mickiewicza) / Janina Krzeptowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ; DLA KLAS IV-VIII. – 1997/1998,
  z. 1, s. 66-68
 1. CZY Mickiewicz był Polakiem? / D. Chemperek // POLONISTYKA. – 1993, nr 3, s. 157-160
 1. CZY Mickiewicz mówił po litewsku? / Lilianna Narkowicz // POLONISTYKA. – 2007, nr 10, s. 54-57
 1. CZY Mickiewicz znał się na gwiazdach? : scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla klasy III gimnazjum / Magdalena Malicka, Leonarda Jankiewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 3, s. 3-4.
 1. „DZIADY” w służbie zagłaskanej historii / Wiesław Przybyła // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2008/2009, nr 2, s. 19-28
 1. FORMOWANIE tytułu „Pana Tadeusza” / M. Piechota // POLONISTYKA. – 1993, nr 5, s. 279-284
 1. GDY przychodzi czas próby… - „Przyjaciele” Adama Mickiewicza / Romuald Jabłoński // JĘZYK POLSKI W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII. – 1997/1998, z. 6, s. 44-45
 1. „GŁOS Soplicowa” – dziennikarskie spojrzenie na „Pana Tadeusza” / Janusz Koryl // POLONISTYKA. – 1995, nr 8, s. 543-546
 1. GRA z konwencją gatunkową i gra z wrogiem w narracji „Pana Tadeusza” / S. Falkowski // POLONISTYKA. – 1990, nr 10, s. 534-540
 1. HUMOR w „Panu Tadeuszu” / A. Kremie // JĘZYK POLSKI W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII. – 1992/1993, z. 3, s. 138-139
 1. I MŁODSZYM rzeczy trudniejsze tłumaczył : jeszcze o Panu Tadeuszu / G. Tomaszewska // POLONISTYKA. – 1993, nr 6, s. 357-360
 1. ILUSTRACJA a interpretacja (na przykładzie ilustracji do Pana Tadeusza) / S. Wysłouch // POLONISTYKA. – 1993, nr 3 s. 143-150
 1. JAK Adam Mickiewicz niebo opisał? : dwugodzinna lekcja w klasie IV / Grażyna Wiśniewska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE: DLA KLAS
  IV-VIII. – 1998/1999, z. 4,
  s. 54-60
 1. JAK omawiać „Redutę Ordona” w kl. VII? / E. Jaskóła // JĘZYK POLSKI W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII. – 1985/1986, z. 6, s. 120-123
 1. JANA Lechonia trzy wiersze o Mickiewiczu („Ostatnia scena z „Dziadów”, „Mickiewicz zmęczony”, Śmierć Mickiewicza”) / Henryk Gradkowski // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1997/1998, z. 3, s. 24-30
 1. JĘZYK Mickiewicza a regionalne zróżnicowanie polszczyzny / Bogdan Walczak // POLONISTYKA. – 1998, nr 7, s. 395-402
 1. KORESPONDENCJA z Wilna / Liliana Narkowicz // POLONISTYKA. – 1998, nr 7, s. 491-494
 1. KREACJA romantycznego indywidualizmu w „Odzie do młodości” A. Mickiewicza / E. Symanis // POLONISTYKA. – 1987, nr 7, s. 487
 1. „KTÓŻ zbadał puszcz litewskich przepastne krainy (…) – w stronę matecznika. Propozycje lekcji z „Pana Tadeusza” / Anna Ciciak // JĘZYK POLSKI W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII. – 1997/1998, z. 1, s. 37-44
 1. MARZENIE romantyka : analiza i interpretacja sonetu „Bajdary” / Krzysztof Laskowski // POLONISTYKA. – 1998, nr 7, s. 477-480
 1. MICKIEWICZ a matematyka – konspekt lekcji/ Ryszard Kawałek // MATEMATYKA. – 1999, nr 4, s. 226-227
 1. MICKIEWICZ nadal „źle obecny”, czyli pożytki z ksiąg przecenionych / Józef Rurawski // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1997/1998, z. 3, s. 78-82
 1. MICKIEWICZ w świetle psychoanalitycznym / Danuta Danek // POLONISTYKA. – 2012, nr 6, s. 6-13
 1. MICKIEWICZ – wielki pielgrzym Europy / Adam Balcar // POZNAJ ŚWIAT, nr 9, s. 19-20
 1. MICKIEWICZOWSKA wizja historii w „Reducie Ordona” : (propozycja lekcji w kl. VIII) / Jadwiga Plichta // JĘZYK POLSKI W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII. – 1998/1999, z. 6, s. 49-51
 1. MICKIEWICZOWSKIE widzenie natury w „Panu Tadeuszu” – konspekt lekcji do kl. II liceum, technikum / E. Kaleta // JĘZYK POLSKI
  W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1989/1990.
  z. 3/4, s. 356-362
 1. MISTRZ i majster / Stanisław Barańczak // POLONISTYKA. – 1998, nr 10, s. 644-651
 1. MŁODOŚĆ jako wartość – „Oda do młodości” Adama Mickiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 2000/2001, nr 1, s. 12-23
 1. MÓJ Konrad / Leszek Barszcz // POLONISTYKA. – 1999, nr 10, s. 609-611
 1. MUZEUM Literatury im. Adama Mickiewicza / A. Kasprzycka // NOWA SZKOŁA. - 1993, nr 9, s. 653-665
 1. NA Wielkopolskim szlaku Mickiewicza / J. Czarnomorska // POLONISTYKA. – 1984, nr 5, s. 317-318
 1. NAD koncertem Wojskiego / B. Najder // JĘZYK POLSKI W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII. – 1993/1994, z. 1/2, s. 98-101
 1. NAD lirykiem A. Mickiewicza „Polały się łzy” / Antoni Mackiewicz // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1994/1995, z. 1, s. 28-45
 1. NAZWY urzędów w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza / E. Sękowska // POLONISTYKA. – 1987, nr 7, s. 534-538
 1. NIE ma winy bez kary : o próbie wierności w „Świteziance” Adama Mickiewicza (propozycja lekcji w kl. IV / Izabela Bańczerowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII/ - 1997/1998, nr 1, s. 68-73
 1. NIE masz zbrodni bez kary – Adama Mickiewicza „Lilie” : propozycja metodyczna do klasy I / Małgorzata Kraska // JĘZYK POLSKI
  W GIMNAZJUM. – 2001/2002, nr 3,
  s. 58-62
 1. NOWOGRÓDZKIE strony Adama Mickiewicza / Anatol Przemysław Pijanowski // NOWA SZKOŁA. – 1998, nr 9, s. 37041
 1. OBECNOŚĆ Mickiewicza w podręcznikach szkolnych w latach niewoli narodowej / Lech Słowiński // POLONISTYKA. – 1998, nr 7,
  s. 403-410
 1. OD kur i gęsi do gości we dworze (charakterystyka Zosi w „Panu Tadeuszu” / Małgorzata Karwatowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ; DLA KLAS IV-VIII. – 1997/1998, z. 1, s. 45-50
 1. ODKRYWAMY nieznanego Mickiewicza – turniej / Maria Czygier // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 1998, nr 10-11, s. 19-20
 1. ORYGINAŁ i „falsyfikaty” / E. Chołojczyk // POLONISTYKA. – 1993, nr 8, s. 471-474
 1. PAN Tadeusz : szkolny konkurs wiedzy / Marta Poniedziałek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 5, s. 18-19.
 1. PAN Tadeusz – „To do mnie nie przemawia” / Ewa Chołojczyk // POLONISTYKA. – 1994, nr 9, s. 536-540
 1. PAN Tadeusz jako wspomnienie metafizyczne / Artur Żywiołem // POLONISTYKA. – 1997, nr 7, s. 422-425
 1. „PAN Tadeusz” – z dziejów 150-letniej sławy / A. Mackiewicz // POLONISTYKA. – 1985, nr 1, s. 28-40
 1. POETYCKI obraz nieba w „Panu Tadeuszu” / Stanisława Niebrzegowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII. – 1997/1998,
  z. 4, s. 27-31
 1. PRECZ z moich oczu…; Świtezianka: Jeśli się do dzieła ważnego sposobić…” Hej, radością oczy błysną…: Hej, użyjmy żywota!... // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 1998, nr 3, Dodatek Muzyczny s. XXXIII-XLVIII
 1. PROGNOZY przed pisemną - polski : krok II Krasicki i Mickiewicz : ich portret dawnej, szlacheckiej Polski // COGITO. - 2008, nr 2, s. 83-86.
 1. PROJEKT lekcji dramowo-zadaniowej w kl. VI na podstawie ballady „Trzech budrysów” A. Mickiewicza / Małgorzata Syta // JĘZYK POLSKI W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII. – 1997/1998, z. 2, s. 42-43
 1. PRÓBA spojrzenia na „Pana Tadeusza” w szkole – jedna z możliwych / Antoni Mackiewicz // język polski w szkole średniej. – 1994/1995,
  z. 2, s. 82-98
 1. PRZESTRZENIE romantyczne w balladach / Teresa Kosyra-Cieślk // POLONISTYKA. – 1998, nr 7, s. 446-452
 1. PRZEŻYĆ Mickiewicza/ Iwona Wysocka-Paech //JĘZYK POLSKI W SZKOLE: DLA KLAS IV-VIII. – 1997/1998, z. 6, s. 46-49
 1. PRZYBOSIOWE klucze do „Pana Tadeusza” /Stanisław Bortnowski // POLONISTYKA. – 1987, nr 7, s. 517-527
 1. PRZYJACIELE Adama Mickiewicza : propozycja metodyczna do klasy IV) / Anna Gęborek // JĘYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2001/2002,nr 2, s. 26-28
 1. PULICYSTYKA Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego / Andrzej Łopata // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1994/1995, z. 3, s. 22-32
 1. RADOŚĆ tworzenia, czyli Mickiewicz w szkole średniej / Barbara Matusiak // POLONISTYKA. – 1998, nr 7, s. 452-458
 1. RODZINA dziś i w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Marta Rutkowska-Maliszewska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 1998, nr 1, s. 6-7
 1. ROMANTYCZNOŚĆ a Oda do młodości Adama Mickiewicza / Henryk Gradkowski // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. - 1994/1995,
  z. 1, s. 18-27
 1. SOPLICOWO widziane okiem (nie tylko) kamery. Propozycja scenariusza lekcji w klasie VII lub VIII / Zofia Lisiecka // JĘZYK POLSKI
  W SZKOLE : DLA KLAS IV-VIII. – 1994/1995, z. 5, s. 51-56
 1. SZARPAJMY klasyka na sztuki czyli ostatni raz o Mickiewiczu / Anna Janus-Sitarz // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1999/2000, nr 3, s. 84-94
 1. SZUKAJĄC gatunku / K. Góźdź / POLONISTYKA. – 1993, nr 3, s. 160-161
 1. ŚLADAMI Mickiewicza / Grzegorz Mikuła // POZNAJ ŚWIAT. – 1995, nr 11, s. 58-60
 1. ŚMIEŁÓW : wielkopolskie ślady Adama Mickiewicza / Urszula Janicka-Krzywda // WYCHOWAWCA. – 2004, nr 7/8, s. 42
 1. TELEWIZYJNE „Dziady” Jana Englerta w wielogłosowym dialogu / Leokadia Kaczyńska // POLONISTYKA. – 1998, nr 7, s. 415-422
 2. W SPRAWIE pewnego zaimka (Adama Mickiewicza „Do M…” – wiersz napisany w roku 1822) / S. Falkowski // POLONSTYKA. – 1989, nr 2, s. 131-134
 1. (TRZY) 3 razy „Grażyna” na filmowo / Witold Bobiński // POLONISTYKA. – 1996, nr 5, s. 278-283
 1. TU, gdzie romansował Mickiewicz / Marek Perzyński // POZNAJ SWÓJ KRAJ. – 2001, nr 12, s. 32
 1. UTWÓR literacki - konteksty – nawiązania (na przykładzie „Do… , Na Alpach w Splugen 1828”) / S. Makowski // POLONISTYKA. – 1990,
  nr 1, s. 9-24
 1. „WIERSZ – płacz?” / Stefan Sawicki // POLONISTYKA. – 1996, nr 4, s. 211-214
 1. WOKÓŁ Wielkiej Improwizacji / Jerzy Fiećko // POLONISTYKA. – 1999, nr 10, s. 583-587
 1. WYPĘDZIĆ tęsknotę za ojczyzną ze „Stepów Akermańskich” / Stanisław Bortnowski // POLONISTYKA. – 1993, nr 5, s. 303
 1. „DRÓG krzyżowych biegi”. Mickiewicz o wygnańcach syberyjskich Z. Trojanowiczowa // POLONISTYKA. – 1993, nr 5, s. 270-279
 1. ZAGADKI „Sonetów krymskich” / Seweryna Wysłouch // POLONISTYKA. – 1998. – nr 7, s. 388-394
 1. ZAGADKOWE oblicza bohaterów Pana Tadeusza : konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Dobrochna Błażejczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 3, s. [19].
 1. ZAKŁÓCENIA w odbiorze, czyli kilka uwag o recepcji „Pana Tadeusza” / Anna Kremie // POLONISTYKA. – 1997, nr 5, s. 286-289
 1. ZAPRASZAMY do Śmiełowa / Andrzej Kostołowski // POLONISTYKA. – 1999, nr 10, s. 623-624
 1. … czyli ostatni zajazd na Litwie / Zabrotowska Alina // JĘZYK POLSKI W SZKOLE: DLA KLAS IV-VIII. – 1997/1998, z. 1, s. 51-56