Adam Mickiewicz (1798-1855) - literatura przedmiotu

 1. Adam Mickiewicz "Konrad Wallenrod" / oprac. Renata Popkowicz-Tajchert. - Warszawa : "Jota", 1991.

        (Przewodnik po Lekturach / red. Piotr Kuncewicz ; 35)

Sygnatura: 35417

 1. Adam Mickiewicz 1798-1855 : w stulecie śmierci / UNESCO. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.

Sygnatura: 39660, 4239

 1. Antologia poezji romantycznej : wydanie z opracowaniem / oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2011.

Sygnatura: 42709

 1. Mickiewicz na Wschodzie : opowieść dokumentarna / Lesław M. Bartelski. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1971.

Sygnatura: 13178

 1. Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / [przew. kom. red. Julian Krzyżanowski]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – S. 663-665 : Mickiewicz Adam.

Sygnatura : 31091 P

 1. Mickiewicz jako badacz słowiańszczyzny / Henryk Batowski. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1956.

          (Z Prac Dyskusyjnych Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego Polskiej Akademii Nauk)

Sygnatura: 3184

 1. Ze słowiańskich mickiewiczianów : przyczynki historyczne o stosunku Adama Mickiewicza do narodów słowiańskich / Henryk Batowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.

Sygnatura: 26005

 1. Mickiewicz w Odessie : 1825 rok : cykl poezji = Mickevyč v Odesi : 1825 rik : cykl poezij / Mykoła Bażan ; przeł. Anatol Stern ; il. Antoni Uniechowski. - Warszawa : "Iskry", 1962.

Sygnatura: 6374

 1. Mickiewicz w oczach współczesnych : dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818-1830 : antologia / Witold Billip. - Wrocław, Warszawa, Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.

Sygnatura: 6376

 1. Sekretarz Adama Mickiewicza : Armand Lévy i jego czasy 1827-1891 / Jerzy W. Borejsza. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.

Sygnatura: 20970

 1. Cięższą podajcie mi zbroję : powieść o młodości Adama / Jadwiga Chamiec. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1988.

Sygnatura: 36343

 1. "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza / Magdalena Cykowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Marek Rożak, 1994.

          (Analizy Literackie)

Sygnatura: 36496

 1. Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Interpress", 1972.

Sygnatura: 14147

14.Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : "Interpress", 1979.

Sygnatura: 25127

15.Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz. - Wyd. 5. - Warszawa : "Interpress", 1985.

Sygnatura: 37796

 1. Mickiewicz jako socjalista / Bolesław Drobner. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959.

Sygnatura: 4732

 1. Adam Mickiewicz człowiek : studium psychologiczne / Jean-Charles Gille-Maisani ; przeł. Agnieszka Kuryś, Katarzyna Rytel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

Sygnatura: 34017

18.Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824-1829 / Leon Gomolicki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949.

    (Z Historii i Teorii Literatury / Instytut Badań Literackich ; 1)

Sygnatura: 1856

19.Mickiewicz wśród Rosjan / Leon Gomolicki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950.

Sygnatura: 2784

 1. Przygoda archiwalna / Leon Gomolicki. - Wrocław, Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Sygnatura: 18954

 1. Adam Mickiewicz / Konrad Górski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

        (Małe Portrety Literackie)

Sygnatura: 34731

 1. Mickiewicz - Towiański / Konrad Górski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

Sygnatura: 33210,

 1. Mickiewicz : artyzm i język / Konrad Górski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.

Sygnatura: 21580

 1. Zrozumieć Mickiewicza : przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych
  i średnich / Jacek Inglot. - Wrocław : "Astrum", cop. 1996.

        (Cicerone)

Sygnatura: 42974

 1. Petersburg / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.

Sygnatura: 19233

 1. Życie pośmiertne Konrada Wallenroda / Maria Janion. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.

Sygnatura: 35401

 1. Mickiewicz / Mieczysław Jastrun. - Wyd. 12. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.

Sygnatura: 16186

 1. Mickiewicz. T. 1 / Mieczysław Jastrun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.

Sygnatura: 6045

 1. Mickiewicz. T. 2 / Mieczysław Jastrun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.

Sygnatura: 6046

 1. Poeta wolności i braterstwa / Mieczysław Jastrun ; Biuro Komitetu Wykonawczego Obchodu 150-lecia Urodzin Adama Mickiewicza. - Warszawa : [b. w.], 1949.

Sygnatura: 426

 1. Szkic o Adamie Mickiewiczu / Mieczysław Jastrun. - Wyd. 2. - Warszawa : "Polonia", 1956.

Sygnatura: 3440

 1. Mickiewicz hermetyczny / Zdzisław Kępiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.

Sygnatura: 26262

 1. Adm Mickiewicz jako polityk / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1955.

        (Mała Biblioteczka Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Seria 7, Literacko-Artystyczna)

Sygnatura: 3100

 1. Mickiewicz ilustrowany / Małgorzata Komza. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

         (Książki o Książce)

Sygnatura: 34214

 1. Kobiety w życiu Mickiewicza / Sławomir Koper. - Warszawa : "Bellona" : "Rytm", cop. 2010.

Sygnatura: 41476

 1. Adama Mickiewicza czyn zbrojny / [pseud.] Gustaw Kaden. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1951.

Sygnatura: 5559

 1. Ostatnie lata Mickiewicza : styczeń 1850-26 listopada 1855 / Ksenia Kostenicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

        (Kronika Życia i Twórczości Mickiewicza / red. Stanisław Pigoń)

Sygnatura: 23199

 1. "My z Niego wszyscy..." : socjalistyczne Mickiewicziana z przełomu XIX i XX wieku / Józef Kozłowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1978.

Sygnatura:, 22751

 1. Arcydramat Mickiewicza : studia nad III częścią "Dziadów" / Wacław Kubacki. - Kraków : Wydawnictwo M. Kot, 1951.

(Literatura - Sztuka - Krytyka : Biblioteka Naukowa ; Nr 23)

Sygnatura: 2859, 2860

 1. Z Mickiewiczem na Krymie / Wacław Kubacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

Sygnatura: 20633

 1. Żeglarz i pielgrzym / Wacław Kubacki. - Warszawa : "Czytelnik", 1954.

Sygnatura: 5738

 1. Ludowość u Mickiewicza : praca zbiorowa / red. Julian Krzyżanowski, Ryszard Wojciechowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.

Sygnatura: 3949

 1. Namiestnik narodu / Tadeusz Łopalewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955.

Sygnatura: 2862

 

 1. M jak Mickiewicz / Tomasz Łubieński. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Warszawa : "Nowy Świat", 2003.

       (Biografie Mistrzów)

Sygnatura: 38915

 1. Mickiewicza wielkopolskie drogi : rekonstrukcje i refleksje / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1972.

Sygnatura: 14689

 

 1. Brat Adam : maj 1844 - grudzień 1847 / Zofia Makowiecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

         (Kronika Życia i Twórczości Mickiewicza / red. Stanisław Pigoń)

Sygnatura: 18555

 1. Świat "Sonetów krymskich" Adama Mickiewicza / Stanisław Makowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1969.

Sygnatura: 11712

 1. Tęcze i świerzopy : Słowacki, Beniowski, Mickiewicz / Stanisław Makowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.

          (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; 8 (17))

Sygnatura: 31571

 1. Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. [T. 2] / Jan Marx. - Warszawa : "Alfa-Wero", 1999.

Sygnatura: 38526

 1. Dzieje bohatera : teatralne wizje "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-boskiej Komedii" do II wojny światowej / Michał Masłowski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Polska Akademia Nauk, 1978.

         (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; T. 10)

Sygnatura: 22165

 1. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński : romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty : studia / red. Ewa Owczarz, Jerzy Smulski. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2001

Sygnatura: 42457

52.Mickiewicz : siedem odczytów / aut. Julian Krzyżanowski (1892-1976) [i in.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.

Sygnatura: 3131, 3132

 1. Mickiewicz na scenach polskich / oprac. Tadeusz Pacewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.

(Z Dziejów Inscenizacji w Polsce / red. Henryk Szletyński ; T. 1)

Sygnatura: 4356

 1. Adam Mickiewicz : materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej : Katowice, 10 i 11 kwiecień 1956 / Wyższa Szkoła Pedagogiczna
  w Katowicach. - Katowice : "Śląsk", 1958.

Sygnatura: 4609

55."Pan Tadeusz" w klasie ósmej i szkole średniej / Janina Pelczar. - Wyd. 4. - Poznań : "Mixt", 1995.

Sygnatura: 36502

 1. "Pan Tadeusz" w klasie ósmej i szkole średniej / Janina Pelczar. - Wyd. 5. - Poznań : "Mixt", 1997.

Sygnatura: 37055

 1. Zawsze o nim : studia i odczyty o Mickiewiczu / Stanisław Pigoń. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960.

         (Biblioteka Studiów Literackich / red. Henryk Markiewicz)

Sygnatura: 38986, 5136

 1. Realia Mickiewiczowskie. [Cz.] 2, Wpadam do Soplicowa / Leonard Podhorski-Okołów. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.

Sygnatura: 40552

59.Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. - Warszawa : "Czytelnik", 1950.

Sygnatura: 1035

 1. Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. - Wyd. 2 powiększone. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.

Sygnatura: 3467

 1. Słownictwo "Dziadów" Adama Mickiewicza w świetle analizy statystycznej : (wybór problematyki) / Elżbieta Rudnicka-Fira. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986.

        (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 [od 1979 r.] ; Nr 843)

Sygnatura: 33736

 1. Kompozycja "Dziadów" wileńskich / Juliusz Saloni. - Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.

         (Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I = Societas Scientiarum Lodziensis. Sectio I ; Nr 46)

Sygnatura: 6199

 1. Podróż teatralna Mickiewicza z Odyńcem : fantazja / Leon Schiller ; oprac. Jerzy Timoszewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973.

Sygnatura:15086

 1. Siedem opowiadań o Mickiewiczu / wybór Jacek Kajtoch. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.

         (Szczęśliwa Siódemka)

Sygnatura: 41341

 1. W kręgu zainteresowań literaturą polską we Francji w XIX wieku / Jerzy Starnawski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - Łódź, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.

         (Prace Wydziału I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Nr 79)

Sygnatura: 23451

 1. Katechizm pielgrzymstwa polskiego / Zofia Stefanowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.

          (Z Prac Dyskusyjnych Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego Polskiej Akademii Nauk)

Sygnatura: 3018

 1. Próba zdrowego rozumu : studia o Mickiewiczu / Zofia Stefanowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.

          (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN / red. Teresa Podoska)

Sygnatura: 18966

 1. Droga Mickiewicza / Stanisław Strumph Wojtkiewicz. - Warszawa : "Polonia", 1955.

Sygnatura: 2950

 1. Adam Mickiewicz : poeta i człowiek czynu : zarys popularny / Henryk Szyper. - Warszawa : "Czytelnik", 1949.

Sygnatura: 457

 1. Poeta i prorok : rzecz o profetyzmie Mickiewicza / Wiktor Weintraub. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.

Sygnatura: 29357

 1. Profecja i profesura : Mickiewicz, Michelet i Quinet / Wiktor Weintraub. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

Sygnatura: 17693

 1. Mickiewicz : słowo i czyn / Alina Witkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.

Sygnatura: 37794, 17943

 1. Mickiewicz : słowo i czyn / Alina Witkowska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.

Sygnatura: 30535

 1. Rówieśnicy Mickiewicza : życiorys jednego pokolenia / Alina Witkowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962.

Sygnatura: 6306

 1. Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980.

        (Sylwetki)

Sygnatura: 26057

 1. Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collége de France / Maria Wodzyńska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Sygnatura: 18897

 1. O formie prawdziwej "Pana Tadeusza" / Kazimierz Wyka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.

         (Z Prac Dyskusyjnych Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewiczowskiego Polskiej Akademii Nauk)

Sygnatura: 3111

 1. Guślarz na fejsie : propozycje metodyczne dla nauczyciela języka polskiego / Urszula Wykurz. - Białystok : "Printex", 2017.

Sygnatura: 44049

 1. Inscenizacje / Stanisław Wyspiański. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961.

Sygnatura: 10847

 1. Pan Tadeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła : w 150-tą rocznicę wydania "Pana Tadeusza" / Bogdan Zakrzewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.

Sygnatura: 31977

 1. Wyrazy obce w "Panu Tadeuszu" / Maria Zarębina ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977.

        (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk ; 83)

Sygnatura: 20480

82 .O sztuce poetyckiej Mickiewicza : próby zbliżeń i uogólnień / Czesław Zgorzelski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.

Sygnatura: 19548

 1. Obserwacje / Czesław Zgorzelski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Sygnatura: 38949

 1. Mickiewicz i naśladowcy : studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej / Marta Zielińska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.

         (Historia i Teoria Literatury : studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; 44)

Sygnatura: 0602

 1. Opowieść o Gustawie i Maryli czyli Teatr, życie i literatura / Marta Zielińska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.

Sygnatura: 35140

 1. O Mickiewiczu / Tadeusz Boy-Żeleński. - Kraków : "Czytelnik", 1949.

Sygnatura: 1037

 1. Spór o Mickiewicza / Stefan Żółkiewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952.

         (Studia Historycznoliterackie / red. Jan Kott ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; T. 16)

Sygnatura: 2628, 5465